Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Barents Markinvest

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Laajentumiset ovat tuoneet pysyvää hyötyä EU:lle

Compiler News - 20.2.2009) Euroopan unionin laajentuminen vuosina 2004 ja 2007 on hyödyntänyt kaikkia EU-maita, todetaan komission tiedonannossa, jossa tarkastellaan kehitystä laajentumisen viitenä ensimmäisenä vuotena.

Uusissa jäsenmaissa elintaso on noussut ja vanhat jäsenmaat ovat saaneet uusia vientimarkkinoita ja investointimahdollisuuksia. Laajentuminen on myös vahvistanut alueella demokratiaa, vakautta ja turvallisuutta.

"Laajentuminen on on ulottanut rauhan ja hyvinvoinnin alueen koskemaan lähes 500 miljoonaa ihmistä ja se on myös lisännyt EU:n painoarvoa maailmassa", kommentoi selontekoa laajentumiskomissaari Olli Rehn.

Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro liittyivät unioniin vuonna 2004. Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin kolme vuotta myöhemmin. Laajentunut EU27-alue on maailman suurin yhdentynyt talousalue, jonka osuus on yli 30 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta ja yli 17 prosenttia maailmankaupasta.

Henkeä kohti laskettu tulo uusissa EU-maissa oli vuonna 1999 40 prosenttia vanhojen jäsenmaiden keskiarvosta, mutta se on noussut jo 52 prosenttiin vuonna 2008. Tulot kasvoivat uusissa jäsenmaissa keskimäärin 5,5 prosenttia vuosina 2004-2008, kun kasvu kaudella 1999-2003 jäi 3,5 prosenttiin. Tämä kehitys ei ole kuitenkaan tapahtunut vanhojen jäsenmaiden kustannuksella.

Laajentuminen on myös parantanut kaupankäyntimahdollisuuksia. Vuonna 2007 lähes 80 prosenttia uusien jäsenmaiden viennistä suuntautui muihin EU-maihin. Vanhojen jäsenmaiden vienti uusiin maihin nousi puolestaan noin 7,5 prosenttiin niiden kokonaisviennistä vuonna 2007. Vastaava osuus oli kymmenen vuotta aiemmin 4,0 prosenttia.

EU tähtää kokonaisvaltaiseen
elvytykseen alueellaan

Maailmanlaajuinen talouskriisi aiheuttaa ongelmia niin EU:ssa kuin muuallakin ja työttömyys on kasvussa kaikkialla. Suuri ja yhtenäinen EU pystyy kuitenkin ratkaisemaan nämä ongelmat paremmin kuin jäsenmaat yksin, tiedonannossa painotetaan.

Nykyisessä taloustilanteessa on erityisen tärkeää torjua houkutus protektionismiin, koska se mitätöisi valtioiden rajat ylittävien sisämarkkinoiden luomisesta koituneet hyödyt.

Uudet jäsenmaat, joissa talouskasvu on jyrkästi hidastunut, saavat huomattavaa tukea EU:n rakennerahastoista ja koheesiorahastosta. Tilapäistä apua tarvitsevia euroalueen ulkopuolisia jäsenmaita voidaan auttaa maksutasejärjestelyjen avulla.

Euroopan unioni on myös vakauttanut pankkijärjestelmäänsä ja elvyttänyt taloutta koordinoiduin toimin. Uudistettu vakaus- ja kasvusopimus tarjoaa vahvat puitteet kysynnän stimuloinnille ja uusien työpaikkojen luomiselle lyhyellä aikavälillä sekä julkisen talouden turvaamiselle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-