Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Straightway Erms - Fimera

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pohjoismaille ja Baltialle yhteinen sähköverkkosuunnitelma

Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet yhteisen sähköverkkosuunnitelman, jossa tutkittiin Baltian maiden liittämistä pohjoismaisiin ja Manner-Euroopan sähkömarkkinoihin. Tutkittavina olivat sähkönsiirtoyhteydet Baltiasta Suomeen, Puolaan ja Ruotsiin.

Selvityksessä arvioitiin uusien sähkönsiirtoyhteyksien tuottamia hyötyjä sähkömarkkinoiden näkökulmasta. Kannattavin vaihtoehto olisi rakentaa Suomesta Viroon Estlink 1 -sähkönsiirtoyhteyttä täydentävä Estlink -2 yhteys sekä yhteys Puolasta Liettuaan.

Seuraavaksi kannattavin vaihtoehto olisi rakentaa ainoastaan yhteys Puolasta Liettuaa. Kolmanneksi paras vaihtoehto olisi Puolan ja Ruotsin välisten yhteyksien toteutus. Ruotsista joko Liettuaan tai Latviaan suunniteltua Swedlink-siirtoyhteyttä ei selvityksessä tarkasteltu.

Itämeren alueen siirtoyhteyksien yhtenä vaihtoehtona oleva Suomen ja Viron välinen Estlink 2 -hanke on saamassa EU:lta 100 miljoonan euron tuen. Tuki on osa laajempaa elvytyspakettia, jonka tavoitteena on piristää taloutta ja samalla tukea strategisia tavoitteita, kuten energian toimitusvarmuutta Baltiassa. Tuen avulla noin 280 miljoonaa euroa maksavan hankkeen aikataulua voitaneen kiristää, jolloin se valmistuisi mahdollisesti jo ennen vuotta 2015.

Kaavailtujen siirtoyhteyksien toteuttaminen vie lupaprosesseineen useita vuosia, joten uusista yhteyksistä ei ole aivan lähitulevaisuudessa apua Baltian alueelle. Kantaverkko-operaattoreiden yhteistyö kuitenkin jatkuu lähitulevaisuutta koskevilla käyttövarmuustarkasteluilla ja samalla selvitetään uusien siirtoyhteyksien toteutusaikatauluja.

Suomalainen Fingrid pitää oman investointipäätöksensä keskeisenä ehtona, että Baltian maat ja Viro erityisesti sitoutuvat sähkömarkkinoiden avautumiseen EU:n vaatimusten mukaisesti. Estlink 2 -hankkeen aikataulun kiristäminen merkitsisi, että markkinoiden avaamisen aikataulua täytyisi Virossa nopeuttaa selvästi.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-