Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Straightway Erms - Fimera

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjälle tienkäyttömaksu helmikuun alusta

(Compiler News - 2.2.2009) Suomen viennin arvo jäi marraskuussa vajaaseen 4,8 miljardiin euroon, mikä oli viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viennin vähentymistä tapahtui kaikissa tärkeimmissä tavararyhmissä ja jyrkimmin metalliteollisuuden tuotteissa.

Tuonti supistui sekin 14 prosenttia jääden hieman alle 4,5 miljardin euron. Tullin mukaan vienti ja tuonti ovat yhden kuukauden jaksolla olleet tätä alemmalla tasolla viimeksi heinäkuussa 2006.

Kuitenkin koko tammi-marraskuun jaksolla ulkomaankauppa oli yhä kasvussa. Vienti kasvoi yhden prosentin ja tuonti viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kauppatase oli 3,7 miljardia euroa ylijäämäinen ja kauden lopussa marraskuussakin ylijäämää kertyi 275 miljoonaa euroa.

Marraskuussa kauppavaihto kaikkien tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa supistui edellisvuotisesta. Vienti Venäjälle väheni 14 prosenttia ja vienti Saksaan lähes neljänneksen. Tuonnissa järjestys oli päinvastainen, sillä tuonti Venäjältä supistui neljänneksen ja tuonti Saksasta selvästi vähemmän eli 16 prosenttia. Venäjä säilytti marraskuussa asemansa suurimpana vientimaana, mutta tuonnissa Saksa nousi Venäjää suuremmaksi kauppakumppaniksi.

Koko tammi-marraskuu jaksolla Venäjä oli kuitenkin tärkein kauppakumppani sekä tuonnissa että viennissä 16 prosentin osuudella Suomen koko tuonnista ja lähes 12 prosentin osuudella viennistä.

Venäjän-viennissä vielä
hyvä kokonaiskehitys

Ensimmäisen yhdentoista kuukauden aikana Suomen tuonnin arvo Venäjältä oli 9,4 miljardia euroa, mikä merkitsi 24 prosentin vuosikasvua. Vienti Venäjälle kasvoi puolestaan 16 prosenttia nousten 7,1 miljardiin euroon.

Viennin kasvuvauhti säilyi marraskuun loppuun saakka hyvänä myös muilla IVY-alueen johtavilla markkinoilla. Ukrainan-viennin arvo nousi 601 miljoonaan euroon ja kasvoi vuositasolla 24 prosenttia. Vienti Kazakstaniin jatkoi sekin kasvuaan nousten 348 miljoonaan euroon, mikä ylitti edellisvuotisen 13 prosenttia.

EU:n itämarkkinoilla veti edelleen parhaiten vienti Puolaan. Se se kasvoi tammi-marraskuussa peräti 34 prosenttia arvon ollessa 1,9 miljardia euroa.

Kaikissa kolmessa Baltian maassa kansainvälinen talouskäänne ehti selvästi tuntua tuontikysynnässä. Viron-vienti supistui vuositasolla 18 prosenttia ja Latviassakin tulos heikkeni 14 prosenttia. Menetykset Liettuan markkinoilla jäivät vähäisemmiksi vientimme supistuessa vain viisi prosenttia.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-