Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Straightway Erms - Fimera

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjälle tienkäyttömaksu helmikuun alusta

(Compiler News - 30.1.2009) Venäjä alkaa periä ulkomaalaisilta raskailta ajoneuvoilta tienkäyttömaksua helmikuun alusta lähtien. Ulkomaalaisen kuljetusyhtiön on maksettava maksu viimeistään vuorokausi sen jälkeen, kun sen ajoneuvo on ylittänyt Venäjän rajan.

Tienkäyttömaksun vuorokausiveloitus on noin yhdeksän euroa, viikkomaksu 26 euroa, kuukausimaksu 116 euroa ja vuosimaksu 1 395 euroa. Tienkäyttömaksu suoritetaan venäläiseen pankkiin. Suurimmassa osassa raja-asemia on pankkikonttori. Maksun yhteydessä on pystyttävä myös arvioimaan kuinka pitkän aikaa ajoneuvo on Venäjän alueella.

Venäjä ilmoittaa käyttävänsä tiemaksusta saadut tulot muun muassa liikenneinfrastruktuurin kunnossapitoon ja ympäristöhaitoista aiheutuviin kustannuksiin.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vielä saanut virallista ilmoitusta tienkäyttömaksun perimisen yksityiskohdista, mutta liikenneministeri Anu Vehviläinen on lähettänyt tammikuun lopulla Venäjän kollegalleen Igor Levitinille kirjeen, jossa hän ottaa kantaa tienkäyttömaksuihin ja kertoo painorajojen muutoksesta Suomessa.

Ministeri Vehviläinen toteaa kirjeessään, että Suomi pitää Venäjän tienkäyttömaksuja syrjivinä, koska ne kohdistuvat vain ulkomaalaisiin kuljetusyrityksiin. Hän pitää kuitenkin perusteltuna, että tienkäyttäjät maksavat infrastruktuurin käytöstä. Suomalaiset kuljetusyritykset ovatkin useiden vuosien aikana maksaneet Venäjälle ylipaino- ja ylimittaluvista maksuja, joiden on kerrottu korvaavan tiestön kulumista.

Ministeri Vehviläinen ilmoitti myös, että Suomessa valmistellaan aikaperusteisen tienkäyttömaksun käyttöönottoa. Valmistelussa noudatetaan EU-lainsäädäntöä ja tavoitteena on, ettei kotimaisten kuljetusyritysten suhteellisia kustannuksia nosteta. Tiemaksu tulee koskemaan sekä kotimaisia että ulkomaisia kuljetusyrityksiä ja tavoitteena on, että tiemaksu tulee Suomessa käyttöön vuonna 2010.

Suomi ei omalta osaltaan enää aio sallia 42.tonnia painavien rekkojen liikennöintiä alueellaan. Tällä päätöksellä palataan Suomen ja Venäjän välisen liikenteen normaalikäytäntöön. Suomeen voi saapua helmikuun 15. päivän jälkeen vain maksimissaan 38 tonnin painoisilla kuorma-autoilla. Ylipainoisille ajoneuvoille on hankittava ylipainoluvat.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-