Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Uralin seutu tarjoaa nykyoloissakin markkinapotentiaalia suomalaisyrityksille

(Compiler News - 8.1.2009) Uralin seutu on lupaava kohdealue suomalaisille yrityksille. Suomesta löytyy eri toimialojen osaamista ja tuotantoa, jota alueella tarvitaan, todetaan suomalais-venäläisen tutkijaryhmän Uralin klusterit -selvityksessä.

Uralin alueella kysyntää on esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden teknologialle ja osaamiselle. Tarvetta on myös puutalorakentamiselle sekä energian tuotannon ja säästön teknologialle. Alueella on lisäksi markkinoita eri tuotantoalojen koneille ja laitteille. Luonnonolojen samanlaisuus ja paremmat logistiset yhteydet antavat kilpailuetua suomalaisyrityksille suhteessa muihin länsimaisiin toimijoihin.

Suomen ja Uralin seudun taloussuhteiden kehitystä vauhditetaan huhtikuun alussa Jekaterinburgissa järjestettävillä Suomi-päivillä, joille lähtee Suomesta suuri liikemiesvaltuuskunta. Jekaterinburg on ripeästi kasvava, Venäjän kolmanneksi suurin teollisuuden ja logistiikan keskittymä sekä Uralin federaatiopiirin hallinnollinen keskus.

Uralin tuotanto keskittyy energiaan ja metalleihin

Länsi-Siperiassa sijaitsevan Uralin federaatiopiirin talouskasvu on ollut ripeätä 2000-luvulla. Aluekohtainen bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin yli kahdeksan prosenttia vuodessa.

Uralin seutu tuottaakin 17 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta, mikä on eniten Venäjän keskisen federaatiopiirin jälkeen. Seutu maksaa 20 prosenttia Venäjän veroista, joten veromäärä on yli kaksinkertainen väestöosuuteen nähden.

Alue on yksi maailman johtavista kaasun- ja öljyntuotannon keskuksista. Sen pohjoisosassa tuotetaan yli kaksi kolmannesta Venäjän öljystä ja 90 prosenttia luonnonkaasusta. Uralin seutu on myös Venäjän metallintuotannon ja raskaan metalliteollisuuden ydinalueita.

Tutkijaryhmä arvioikin, että Uralin alue selvinnee talouslamasta vähemmällä kuin muu Venäjä, koska maa tarvitsee Uralin öljystä, kaasusta ja metalleista saatavat vientitulot.

Ural vastaa alueellisesti viittä Suomea

Uralin federaatiopiiriin kuuluu kuusi hallintoaluetta, joiden yhteinen pinta-ala on 5,4 kertaa Suomea suurempi. Asukkaiden kokonaismäärä on 12,2 miljoonaa. Väkirikkain alue on Sverdlovsk, jonka pääkaupunki on Jekaterinburg. Teollistunutta Uralia edustaa myös Tseljabinskin alue.

Hanti-Mansin ja Jamalin Nenetsien autonomiset piirikunnat ovat öljy- ja kaasualueita. Ne kuuluvat Tjumenin alueeseen, joka myös pääsee osalliseksi öljy- ja kaasutuloista. Maatalousvaltainen Kurgan on alueista pienin, mutta se on silti aluetaloudeltaan Novgorodin suuruinen.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman klusteriselvityksen toteuttivat Etlatiedon ja Avankon yhdessä muodostama tutkijaryhmä.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-