Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Reval Hotels Hellevig Klein Usov
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Fortum lisää investointejaan TGC-10:n
sähköntuotantokapasiteetin kasvattamiseksi

(Compiler News - 1.11.2008) Fortum vahvistaa strategiansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Pohjoismaiden, Venäjän ja Itämeren alueelle. Fortumin investointiohjelma on joustava ja investointien tasoa voidaan sopeuttaa vuositasolla yleisen taloustilanteen ja kohtuuhintaisen rahoituksen saatavuuden mukaan

Fotumin edustajat kertoivat Capital Markets Day -tilaisuudessaan, että yhtiön vuotuisten käyttöomaisuusinvestointien - mukaan lukien investoinnit Venäjällä - arvioidaan olevan 1,0-1,5 miljardia euroa kaudella 2009-2013.

Venäjällä sopimukset velvoittavat Fortumin paikallisen hankinnan, TGC-10:n toteuttamaan huomattavan invstointiohjelman, joka lisää sen sähköntuotantokapasiteettia noin 70 prosentilla 5 300 megawattiin vuoteen 2013 mennessä.

Investointiohjelman kokonaisarvoa ja ajoitusta on sopimusneuvottelujen ja ohjelman edistymisen myötä tarkistettu. Alkuperäisen arvion mukaan ohjelman kokonaisarvo olisi ollut 2,2 miljardia euroa, mutta nyt Fortum arvioi sähköntuotantoinvestointien arvon nousevan noin 2,5 miljardiin euroon. Tästä summasta noin 400 miljoonaa euroa käytetään vuosina 2007-2008.

Fortum on panostanut tuntuvasti TGC-10:n integrointiin. Integraatio on edennyt hyvin ja useita tehokkuutta parantavia tavoitteita on määritetty. Aiemmin ilmoitettujen vähintään 30 miljoonan euron vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan nousevan yli 100 miljoonaan euroon vuodessa. Fortum odottaa pääsevänsä tehokkuustavoitteisiinsa vuonna 2011.

Kuluvan vuoden huhtikuussa Fortum teki lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen TGC-10:n koko osakekannasta vähemmistöosakkaille. Järjestely on nyt saatu päätökseen ja Fortumin osmistusosuus nousi 93,4 prosenttiin, mukaanlukien TGC-10:n täysin omistaman tytäryhtiön hallussa olleet osakkeet.

Fortum on maksanut noin 443 miljoonaa euroa ostotarjouksen perusteella tehdyistä osakeostoista. Kokonaisuudessaan Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä on nyt maksanut noin 2,5 miljardia euroa mukaan lukien 1,3 miljardia euroa, jotka Fortum käytti merkitessään TGC-10:n uusia osakkeita helmikuussa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-

TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.