Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Reval Hotels
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

KKK:n barometri: Venäläiset johtajat odottavat talouskasvun hidastuvan ja investointien pysähtyvän

(Compiler News - 20.10.2008) Venäläisten yritysjohtajien suhdanneodotukset ovat aiempaa varovaisempia Moskovassa ja Pietarissa. Muualla Luoteis-Venäjällä yritykset suhtautuvat ensi vuoden suhdannenäkymiin selvästi optimistisemmin, selviää Keskuskauppakamarin Venäjä-barometrista.

Myös yritysten arviot Venäjän talouskasvusta ovat aiempaa varauksellisempia ja kasvun odotetaan hidastuvan ensi vuonna. Tällä barometrikierroksella saldoluku putosi 20 yksikköä, mutta tulos indikoi edelleen selvää talouskasvua (+ 19). Investoinneissa yritykset eivät sen sijaan odota mitään edistystä ja sijoitustoiminnan odotetaan pysyvän vuoden 2008 tasolla.

Barometrikyselyssä yritysjohtajilta kysyttiin myös käsityksiä julkisen vallan vaikutuksista Venäjän liiketoimintaoloihin. Vastausten perusteella venäläisten yritysten toimintaedellytykset olivat presidentti Vladimir Putin hallinnon loppuvaiheessa edelleen parantuneet. Toisaalta yritysjohtajat kokivat, että hallinnolliset toimet olivat heikentäneet ulkomaisten yritysten suhteellista asemaa ja investointimahdollisuuksia.

Presidentti Dmitri Medvedevin myötä yrityksissä uskotaan hallinnon yhä parantavan kotimaisten yritysten toimintaoloja ja lisäksi myös ulkomaisten yritysten investointimahdollisuuksia tulevina kuukausina.

Luoteis-Venäjällä muualla kuin Pietarissa toimivilta yrityksiltä kysyttiin erikseen suhtautumista Itämeren alueen markkinoihin. Tulosten mukaan vain noin joka neljäs luoteisvenäläinen yritys pitää Itämeren alueen markkinoita oman liiketoimintansa kannalta tärkeinä. Itämeren markkinoilla jo kauppaa käyvät yritykset arvioivat kuitenkin alueen merkityksen hienoisesti vahvistuvan ja samalla myös Suomen roolin hieman korostuvan.

Keskuskauppamari on teettänyt Luoteis-Venäjän Business -barometria yhdeksän vuoden ajan. Tämän tutkimuskierroksen haastatteluaineisto kerättiin elokuussa.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-

TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.