Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Konsu Accountor Group Reval Hotels
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Tapiolalle Itä-Euroopan osakerahasto

(Compiler News - 14.10.2008) Tapiola Varainhoito Oy lanseeraa uuden osakerahaston, joka sijoittaa varansa Itä-Euroopan maiden osakemarkkinoille. Uutta rahastoa on voinut merkitä lokakuun 10. päivästä lähtien.

Tapiola on tutkinut aktiivisesti Itä-Euroopan markkinoita ja yrityksiä kahden vuoden ajan. Varainhoidon asiantuntijat ovat tavanneet viime vuoden aikana noin 120 alueella toimivan yrityksen johtoa.

Itä-Euroopan maissa on keskittynyt markkinarakenne. Tapiolan uusi rahasto hajauttaa sijoitukset kuitenkin useille toimialoille, millä pyritään yleistä osakemarkkinaa tasaisempaan ja parempaan tuottoon. Rahaston sijoituskohteina ovat pääasiassa keskisuurten yritysten osakkeet.

Rahaston sijoituskohteet valitaan Tapiolan omien analyysien perusteella. Sijoitustavassa korostuu yksittäisten kohteiden valinta, joten rahasto ei seuraa tai kopioi indeksin sisältöä. Tapiola sanoo Itä-Euroopan rahastonsa sopivan pitkäaikaiselle sijoittajalle osaksi hajautettua salkkua. Rahasto tarjoaa sijoittajalle hyvän maantieteellisen, valuuttakohtaisen ja toimialakohtaisen hajautuksen.


MUUT UUTISET

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
• Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto: Compiler News 1998-

TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.