Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Cursor Oy
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Liettuan uuden ydinvoimalan ympäristövaikutuksista pyydetään lausuntoja myös Suomesta

(Compiler News - 15.9.2008) Suomen ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Liettuan uuden ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Suunnitteilla oleva uusi Visaginasin ydinvoimalaitos korvaisi Ignalinan nykyisen voimalan jo suljetun ykkösyksikön ja vuoden 2009 lopulla suljettavan kakkosyksikön.

Tavoitteena on, että uuden ydinvoimalaitoksen ensimmäinen yksikkö otettaisiin käyttöön viimeistään vuonna 2015. Voimalan sähköteho olisi enintään 3 400 megawattia ja sen tekniset vaihtoehdot ovat kiehutusvesireaktori, painevesireaktori tai raskasvesireaktori.

Uusi laitos on tarkoitus rakentaa lähelle nykyistä voimalaa, joka sijaitsee lähellä Latvian ja Valko-Venäjän rajaa noin 40 kilometrin päässä Ignalinan kaupungista.

Arviointiselostuksessa on otettu huomioon muun muassa hankkeen vaikutukset vesistöihin, maaperään ja ilmanlaatuun. Lisäksi on huomioitu vaihtoehto, jossa voimalaa ei lainkaan tarvittaisi.

Hankkeesta vastaa Lietuvos Energija AB. Ympäristövaikutusten arvioinnin konsulttina toimii Pöyry Energy Oy:n ja liettualaisen Lietuvos Energetikos Institutasin yhteenliittymä.

Arviointiselostus on maanantaista lähtien asetettu nähtäville ympäristöministeriön kirjaamoon ja ympäristöhallinnon verkkosivuille. Lausuntojen ja mielipiteiden antamisaika päättyy lokakuun 8. päivä.

Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.