Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Cursor Oy
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Väitös:Uudet yritykset ovat Venäjällä menestyneet vanhoja yksityistettyjä paremmin

(Compiler News - 4.9.2008) Diplomi-insinööri Juha Väätänen on väitellyt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa yksityistämisen ja markkinoiden vapauttamisen vaikutuksesta venäläisten yritysten toiminnan tehostumiseen.

Väätäsen mukaan hintojen vapauttaminen, yksityistäminen ja ulkomaankaupan vapautuminen olivat venäläisille yrityksille suuri muutos, joka myös altisti ne uudenlaisille muutospaineille.

Väitöskirjasta selviää, ettei yksityistäminen ei ole tehostanut yritysten toimintaa odotetusti. Tuntuvin vaikutus yritysten toiminnan tehostumiseen on uusilla yrityksillä, kansainvälisillä investoijilla ja kansainvälisellä kilpailupaineella.

Etenkin yksityistämisen jälkeen perustetut uudet yritykset, sekä kotimaiset että ulkomaiset, menestyvät paremmin kasvulla, kannattavuudella ja tuottavuudella mitattuna. Uuden yritystoiminnan etuja ei olisi kuitenkaan voitu saavuttaa ilman yksityistämistä ja markkinoiden vapauttamista, jotka ovat mahdollistaneet resurssien siirtymisen tuottavimmille yrityssektoreille.

Kuitenkin tulokset osoittavat, että omistukseen liittyvien tekijöiden merkitys on vähenemässä. Samalla kansainvälisten tekijöiden merkitys venäläisten yritysten toiminnan tehostumisessa on selvässä kasvussa. Tärkeä rooli on etenkin kilpailulla ja pääomamarkkinoilla.

Tulokset ovat kiinnostavia sekä kansainväliselle tutkimusmaailmalle että käytännön toimijoille Venäjällä ja muissa siirtymätalousmaissa. Juha Väätänen uskoo tulostensa valossa, että yritystoimintaa tehostetaan parhaiten edistämällä uuden yritystoiminnan mahdollisuuksia ja poistamalla kansainvälisen kilpailun rajoituksia.

Juha Väätänen toimii tällä hetkellä määräaikaisena professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa yksityisellä rahoitussektorilla Venäjään liittyvissä tehtävissä.

Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.