Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Sponsa - Portagate Helsinki Buslink-BAS Barentsinfo
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itään menevän maantietransiton kasvu hidastui

(Compiler News - 29.5.2008) Maanteitse itään suuntautuneen transitoviennin määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Viime vuoden viimeiseen neljännekseen nähden kasvu kuitenkin hidastui, sillä loka-joulukuussa vuosikasvu nousi 21 prosenttiin.

Tullihallituksen mukaan tärkein yksittäisten transitokuljtusten tonnimäärää kasvattanut tekijä alkuvuonna oli henkilöautojen transitokuljetus. Venäjälle vietiin 165 000 autoa, mikä oli noin 33000 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Trasitokuljetusten arvioitu arvo tammi-maaliskuussa oli seitsemän miljardia euroa, Summa kasvoi vajaalla 10 prosentilla eli selvästi vähemmän kuin ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 2007. Transitosta kaksi miljardia euroa koostui henkilöautojen transitoviennistä.

Kaikista transitokuljetuseristä ja tavaratonneista noin puolet tuli Suomeen Kotkan kautta, kuten edeltävinäkin vuosina. Hangon osuus eristä ja tonneista oli noin viidennes. Transitona vietyjen autojen lähtötullitoimipaikoista tärkeimmät olivat Hanko ja Kotka, joiden kautta Suomeen saapui yli 90 prosenttia transitona viedyistä henkilö- ja pakettiautoista.

Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.