Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus Reval Hotels
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Solteqille oma toimipiste Pietariin

(Compiler News - 16.4.2008) Tietotekniikkaratkaisuja toimittava Solteq on perustanut Venäjälle OOO Solteq Russia -nimisen tytäryhtiön, joka avaa myyntikonttorin Pietarissa. Konttorin ensivaiheen tehtävänä on Solteqin kunnossapitoliiketoiminnan vauhdittaminen.

Solteq tarjoaa Pietarin alueella toimiville yrityksille kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestelmiä sekä tiedonkeruun ratkaisuja. Tällä hetkellä yhtiön kunnossapidon asiakkaita ovat muun muassa Pietarin vedenpuhdistamo ja Nokian Renkaat. Jatkossa tarjontaa laajennetaan tiedon harmonisointipalveluihin sekä kaupan ja autokaupan järjestelmiin.

Solteqin pääkohderyhmänä Pietarissa ovat länsimaisessa omistuksessa olevat yritykset, jotka ovat hiljattain rakentaneet tuotantolaitoksia tai suunnittelevat tehdasinvestointeja. Toimialoista tärkeimpiä kohteita ovat prosessi- ja elintarviketeollisuus sekä energia-alan yritykset. Potentiaaliin kuuluvat lisäksi kunnallistekniikkaan investoivat julkishallinnon organisaatiot.

”Pietarin alueella on merkittävää potentiaalia kunnossapidon tietojärjestelmille ja alalla on silti suhteellisen vähän kilpailua. Markkinoilla on kiinnostavia mahdollisuuksia ja tavoitteemme on, että muutaman vuoden päästä huomattava osa liikevaihdostamme syntyy Venäjällä”, Solteqin toimitusjohtaja Hannu Ahola kertoo.

Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset