Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Avenir - Liikekumppanisi Venäjällä Vaalimaa
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjä suostui helpotuksiin puun vientitullauksissa

(Compiler News - 26.3.2008) Suomen käymien neuvottelujen tuloksena Venäjän tulli ilmoittaa lisänneensä kolme tulliasemaa puun vientitullaukseen oikeutettujen toimipaikkojensa luetteloon. Lisäys helpottaa nimenomaan eteläiseen Suomeen suuntautuvia rautatiekuljetuksia.

”Muuten myönteinen neuvottelutulos on on riittämätön Pohjois-Suomen osalta. Suomen tulli aikookin yhdessä Venäjän tullin kanssa selvittää, millä tavoin tullivalvonta voitaisiin saattaa sellaiseksi, että se mahdollistaa puun kuljetukset”, pääjohtaja Tapani Erling toteaa.

Venäjän tullilaitos antoi lokakuun lopulla käskyn, jolla supistettiin niiden tulliasemien määrää, joissa sai tulliselvittää pyöreää puuta ja puutavaraa. Määräystä perusteltiin tarpeella tehostaa puukaupan valvontaa. Määräys astui voimaan maaliskuun 11. päivä, jolloin Suomen puuntuonnin kannalta keskeisen Luoteis-Venäjän tullihallinnon alueella tullauspisteitä vähennettiin 70:stä 37:ään.

Suomen metsäteollisuuden käsityksen mukaan määräyksen ankarin mahdollinen tullauskäytäntö olisi merkinnyt pahimmillaan tuontipuun vähenemistä jopa puolella. Haitalliset vaikutukset määräyksen toteutuessa olisivat olleet suuria, koska Venäjältä tuotava puu vastaa noin viidesosaa metsäteollisuutemme koko puuntarpeesta.

Suomi pyysi jatkoaikaa ensi syksyyn

Ennen Venäjän tullin nyt tekemää päätöstä pääjohtaja Tapani Erling kääntyi maaliskuun alussa kirjeitse Venäjän tullin pääjohtajan Beljanikovin puoleen ja ehdotti määräyksen lykkäämistä Suomea koskevien toimipaikkojen osalta ensi syksyyn. Tänä aikana voitaisiin selvittää puukauppaan liittyvää rikostilannetta ja toteuttaa vaadittava rikostorjunta ja -valvontaohjelma.

Venäjän tulli päättikin uudelleenarvioinnin perusteella lisätä puun vientitullaukseen oikeutettujen toimipaikkojen määrää kolmella. Ne ovat Pietariin tulliin kuuluva Priozersk, Syvtyvkarin tulliin kuuluva Usogorsk ja Vologdan tulliin kuuluva Vytegorsk.

Suomen tulli pitää tullaustoimipaikkojen lisäämistä myönteisenä. Toimipaikkaluettelosta puuttuvat kuitenkin kaikki Murmanskin tullialueen toimipaikat, mikä käytännössä estää puun tuonnin pohjoisemmilta alueilta, elleivät jatkoneuvottelut Venäjän tullin kanssa johda toisenlaiseen tulokseen.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.