Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Avenir - Liikekumppanisi Venäjällä
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itämarkkinat pönkittivät vientiä

(Compiler News - 4.3.2008) Tullihallituksen tuoreen vuositilaston mukaan Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa vastasi viime vuonna ulkomaankaupan keskimääräistä kehitystä niin viennin kuin tuonninkin osalta. Tuonti Venäjältä kasvoi kahdeksan prosenttia nousten 8,41 miljardin euron arvoiseksi. Viennin arvo oli puolestaan 6,71 miljardia euroa, mikä merkitsi sekin kahdeksan prosentin lisäystä.

Baltian, Puolan sekä kahden johtavan IVY-maan, Ukrainan ja Kazakstanin kanssa kauppavaihto kasvoi sen sijaan yleisestä kehitystä paremmin. Ainoana poikkeuksena oli Viro, jonka kohdalla sekä tuonti että vientisupistuivat hieman. Viro oli kuitenkin yhä Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani itäisellä markkina-alueella, sillä tuontimme arvo oli 1,25 miljardia euroa ja vientimme 1,75 miljardia.

Liettuan kanssa käydyssä kaupassa tuonti kasvoi 54 prosenttia ja vienti 12 prosenttia. Latvian kohdalla vastaavat luvut olivat 62 prosenttia ja yksi prosentti.

Puolan-kauppa kehittyi sekin edelleen hyvin. Tuonti kasvoi 14 prosenttia ja vienti 23 prosenttia. Kauppa oli myös suurta, sillä tuonnin arvo nousi 787 miljoonaan euroon ja viennin arvo 1,54 miljardiin. Kaupankäynti Puolan kanssa oli Suomella myös varsin edullista, sillä kauppataseen ylijäämäksi tuli 759 miljoonaa euroa.

Myös kaupankäynti Ukrainan kanssa oli vientivoittoista. Vientimme kasvoi 13 prosenttia nousten 520 miljoonan euron arvoiseksi. Tuonti kasvoi peräti 41 prosenttia, mutta sen arvo oli vielä vaatimaton, vain 55 miljoonaa euroa. Suomen vienti Ukrainaan on parin viime vuoden aikana kasvanut voimakkaasti ja se on jo ohittanut vientimme Latviaan ja Liettuaan.

Kauppavaihto Kazakstanin kanssa oli jonkin verran suurempi kuin Ukrainan kohdalla. Viennin arvo oli 336 miljoonaa euroa, joten vuosikasvuksi tuli 50 prosenttia. Tuonti Kazakstanista oli arvoltaan 308 miljoonaa euroa, mutta vuotta aiempaan tuontiin tuli kasvua vain neljä prosenttia.

Ulkomaankaupan kasvua hidastivat sähkötuotteiden kasvun hiipuminen

Suomen ulkomaankaupan kasvu hidastui viime vuonna. Vuonna 2006 sekä viennin että tuonnin arvo lisääntyivät 17 prosenttia, mutta viime vuonna vienti kasvoi vain seitsemän prosenttia ja tuonti kahdeksan prosenttia. Kauppataseen kertyi ylijäämää kuusi miljardia euroa, kun vuotta aiemmin ylijäämä oli runsas 6,2 miljardia euroa, selviää Tullihallituksen vuositilastosta.

Suurin syy ulkomaankaupan edellisvuotta hitaampaan kasvuun oli sähköteknisen teollisuuden tuotteiden kaupan heikko kehitys. Loppuvuodesta myös metallien perusteollisuuden kasvun hiipuminen painoi sekä viennin että tuonnin kasvua alaspäin.

EU:n osuus Suomen koko viennistä oli viime vuonna 56,8 prosenttia eli hieman pienempi kuin vuonna 2006. Tuonnissa EU:n osuus nousi edellisvuotista suuremmaksi eli 56 prosenttiin.

Saksa säilytti asemansa Suomen suurimpana vientimaana 10,9 prosentin osuudellaan ja Venäjä pysytteli suurimpana tuontimaana niukasta ennen Saksaa. Kummankin osuus kokonaistuonnista oli 14,1 prosenttia. Ruotsi oli toiseksi suurin vientimaa ja kolmanneksi suurin tuontimaa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.