Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Hacklin Hamiko Avenir - Liikekumppanisi Venäjällä
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ruukki Group kesyttää saha- ja sellutehdashankkeensa Kostromassa

(Compiler News - 3.3.2008) Ruukki Group jatkaa Venäjän strategiansa toteuttamista, mutta keskeyttää saha- ja sellutehdasinvestoinnin valmistelun ja toteuttamisen Kostroman alueella. Yhtiö teki päätöksensä sen jälkeen kun Kostroman aluehallinto jätti puoltamatta Ruukki Groupin sahan ja sellutehtaan prioriteetti-investoijan asemaa koskevia hakemuksia.

Ruukki Groupin venäläisen tytäryhtiön ja Kostroman aluehallinnon väliset investointisopimukset rekisteröitiin viime heinäkuussa. Yhtiö jätti marraskuussa investointisopimusten mukaiset prioriteetti-investoijan asemaa koskevat hakemukset. Ruukki Groupin käsityksen mukaan, jälkikäteisesti arvioituna, aluehallinto ei suhtautunut vakavasti Ruukki Groupin hakemuksiin eikä sillä ollut aikomusta vahvistaa toista investointien toteuttamisedellytystä.

Tässä tilanteessa Ruukki Group ei itse enää jatka aktiivisesti neuvotteluja Kostroman aluehallinnon kanssa investointien toteuttamiseksi eikä pidä siten mahdollisena, että suunnitellun saha- ja sellutehdasintegraatin sijoituspaikka olisi Kostroma alueella nykyisen kaltaisten investointiedellytysten vallitessa.

Kostromaan suunniteltujen ja osin toimeenpanossa olleiden investointien rinnalla Ruukki Group on selvittänyt liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia muilla Venäjän alueilla. Tätä selvitystyötä ja siihen liittyviä neuvotteluja jatketaan tavoitteena teollisuusintegraatin toteuttaminen toisella alueella arviolta suunnitellussa laajuudessa. Pääpaino selvitystyössä on Uralin Euroopan puoleisella alueella. Yhtiö tiedottaa selvitystyön ja neuvottelujen etenemisestä erikseen asioiden edistymisen mukaisesti.

Ruukki Group hakee uutta sijaintipaikkaa ja korvauksia Kostramalta

”Ruukki Groupin Venäjälle suuntautuvalle kasvustrategialle nyt syntynyt tilanne on valitettava. Tämä ei kuitenkaan estä meitä toteuttamasta suunniteltua investointia muualla, sillä halukkaita investointien vastaanottajia tuntuu olevan”, Ruukki Groupin toimitusjohtaja Matti Vikkula painottaa.

Vikkula toteaa myös, ettei Kostroman aluehallinnon linjausta voi yleistää Venäjän Federaation tahtotilaksi. Hän pitää kuitenkin käsittämättömänä, että Venäjä ensin ilmoittaa tavoittelevansa suuria metsäteollisuusinvestointeja alueelleen, mutta Ruukki Groupin tehtyä tällä perusteella asiasta viralliset sopimukset, halutaankin niistä irti jo kahden kuukauden kuluttua.

Ruukki Group on tässä tilanteessa päättänyt aloittaa juridisen arvioinnin ja siihen liittyvät oikeudelliset toimenpiteet. Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on vahingonkorvausten saaminen sopimusrikkomusten perusteella.

Venäjän alueelle tehtävien metsäteollisuusinvestointien houkuttelemisessa on yleisesti kaksi toteuttamiseen olennaisesti liittyvää asiakokonaisuutta. Ne ovat investointisopimus aluehallinnon kanssa ja prioriteetti-investoijan aseman saaminen.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.