Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Hacklin Hamiko Avenir - Liikekumppanisi Venäjällä
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Fortum ostaa enemmistön alueellisesta sähkötuotantoyhtiöstä Venäjällä

(Compiler News - 29.2.2008) Energiayhtiö Fortum voitti Venäjän sähkösektorin yksityistämistä hoitavan RAO UES -yhtiön järjestämän huutokaupan Uralin alueella toimivan sähköntuotantoyhtiö TGC-10:n osakkeiden myynnistä. Kauppa on yksi suurimmista Suomesta ulkomaille tehdyistä investoinneista ja suuri myös Venäjän energiateollisuudessa.

"Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus saavuttaa tärkeä asema maailman neljänneksi suurimmalla sähkömarkkinalla. Kauppa ei silti vaikuta taloudelliseen joustavuuteemme, joten voimme jatkaa pohjoismaista investointiohjelmaamme ja toteuttaa mahdollisia muita investointeja tulevaisuudessa.", Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius toteaa.

Huutokaupan ehtojen mukaan Fortum hankkii enemmistöosuuden venäläisestä tuotantoyhtiö TGC-10:stä. Fortum ostaa ensi alkuun sähköyhtiöstä 29 prosentin osuuden huutokaupan järjestäjältä RAO UES:ilta 0,8 miljardin euron kauppasummalla. Lisäksi Fortum on sitoutunut hankkimaan 34-47 prosentin osuuden yhtiöstä osakeannissa 0,9-1,3 miljardin euron hintaan. Osuus riippuu siitä, missä määrin vähemmistöosakkaat käyttävät etuosto-oikeuttaan.

Osakeannilla kerättävät 1,3 miljardia euroa jäävät TGC-10:n käyttöön ja niillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo on 2,2 miljardia euroa.

Kaupan ensimmäisessä vaiheessa Fortum saa omistukseensa 63-76 prosenttia sähkötuotantoyhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Tämän kaupantekovaiheen odotetaan saavan päätöksensä jo maaliskuun aikana. Lunastusvelvollisuuden mukaisesti Fortum tekee vähemmistöosakkeille tarjouksen jäljelle jäävästä 24- 37 prosentin osakepotista.

Yrityskaupan kokonaisarvo on vähintään 1,7 miljardia euroa ja enimmillään 2,7 miljardia euroa edellyttäen, että Fortum pystyy ostamaan täydet 100 prosenttia TGC-10:n osakekannasta. Kauppa rahoitetaan pitkäaikaisilla lainoilla. Mikäli tuotantoyhtiö siirtyy kokonaan ostajan omistukseen on Fortumin nettovelan ja käyttökatteen suhde pro forma -laskelman mukaan noin 2,8.

TGC-10-yhtiö toimii vahvalla teollisuusalueella

TGC-10 on Uralin alueella vaikuttava alueellinen sähköntuotantoyhtiö. Yhtiön sähköntuotantokapsiteetti on 3 000 megawattia ja lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 megawattia. Lisäksi yhtiöllä on mittava investointiohjelma, joka nostaa sen kapasiteettia 2 300 megawatilla vuoteen 2013 mennessä.

Venäläislähteiden mukaan TGC-10:n sähköntuotannosta 96 prosenttia tapahtuu tällä hetkellä kaasuenergialla. Loput tuotetaan hiilellä, mutta kaikki uudet uudet yksiköt on tarkoitus rakentaa kaasukäyttöiseksi. Tuotantoyhtiön johdon mukaan TGC-10:llä on voimassa olevat kaasuntoimitussopimuksen Gazpromin ja eräiden yksityisten kaasuntoimittajien kanssa.

Tuotantoyhtiö toimii Tjumenin ja Tsheljabinskin suurhallintoalueilla sekä Khanti-Mansin ja Jamal-Nenetsin autonomisilla alueilla. Tällä Länsi-Siperian alueella on nopeasti kasvavaa öljy- ja kaasuteollisuutta sekä myös muuta teollisuutta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.