Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Visma - financial administration Barents HRX Finland
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

BOFIT ennustaa Venäjän talouden yltävän yli 7 prosentin kasvuun 2008

(Compiler News - 18.2.2008) Venäjän talous kasvaa tänä vuonna 7,6 prosenttia, ennustaa Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT. Nopeaa kasvua tukee erityisesti raakaöljyn kohonnut hinta. Kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan kuuden prosentin tuntumaan vuoteen 2010 mennessä, koska öljyn hinnan oletetaan vähitellen laskevan hieman.

Suurimpana riskinä Venäjän talouskasvulle BOFIT pitää öljyn hinnan huomattavaa laskua, koska muiden alojen kehityksestä huolimatta talous on edelleen hyvin riippuvainen energiasektorista.

Venäjän talouskasvun yhtenä perustana on edelleenkin kotimaisen kulutuskysynnän nopea kasvu. Myös viime aikoina voimakkaasti kasvaneilla investoinneilla on yhä suurempi vaikutus talouden kehitykseen.

Nopeasti kasvava kysyntä ja ruplan reallinen vahvistuminen pitävät yllä myös tuonnin vahvaa kasvua. Koska tuonnin arvioidaan kasvavan jatkossakin vientiä nopeammin, vaihtotaseen ylijäämä supistuu huomattavasti seuraavina vuosina.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.