Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Affectolta järjestelmätoimitukset Latviaan ja Liettuaan

(Compiler News - 29.1.2008) Tietotekniikkaratkaisuja tuottava Affecto on tehnyt monivuotisen sopimuksen valmisteverojärjestelmänsä toimittamisesta Latvia verohallinnolle. Projektin kokonaisarvo on yli neljä miljoonaa euroa.

EMCS-sovellus on tietojärjestelmä, jota käytetään valvottaessa valmisteveronalaisten tuotteiden siirtämistä EU:n sisällä väliaikaisesti valmisteverottomina. Järjestelmässä välitettävä elektroninen saatekirja korvaa nykyisen paperimuotoisen hallinnollisen saatekirjan.

Affecton projekti kattaa järjestelmän kehittämisen, toteuttamisen sekä tukipalvelut Latvian verohallinnolle. Järjestelmä pyrkii parantamaan EU:n tulli- ja verohallinnon tehokkuutta sähköisen tiedonsiirron avulla.

Tammikuussa käynnistynyt järjestelmäprojekti valmistuu vuoteen 2010 mennessä. Järjestelmän toimittaa SIA Mebius IT, joka on Affecton tytäryhtiö Latviassa.

Järjestelmätoimitus myös Liettuaan

Affecto toimittaa Liettuan opetusministeriölle tietojärjestelmän parantamaan paikallisten ylemmän asteen oppilaitosten johtamisjärjestelmiä ja koulutuspalveluiden tarjontaa internetin välityksellä.

Projektin kokonaisarvoksi lasketaan yli kolme miljoonaa euroa, josta Affecton palveluiden osuus on yli kaksi miljoonaa euroa kolmansien osapuolten lisenssien edustaessa runsasta miljoonaa euroa. Myös tämä järjestelmähanke kestää vuoteen 2010 saakka.

Oracle-teknologioihin perustuva järjestelmä kattaa toiminnanohjauksia, joita ovat esimerkiksi taloushallinto, henkilöstö- ja palkkahallinto sekä opiskelijahallinto.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.