Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

HKKK/Pienyrityskeskus vrcargo
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäläiset lisäävät investointejaan Suomeen

(Compiler News -20.12.2007) Maksutasetilastot eivät anna todellista kuvaa venäläisyritysten Suomeen tekemistä investoinneista, koska joukossa on lukuisia kauttakulkuinvestointeja. Tarkasteltaessa yrityskohtaisesti suurimpia venäläissijoituksia, osoittautuu venäläisyhtiöiden asema Suomen talouselämässä paljon vahvemmaksi kuin mitä tilastot antavat ymmärtää, selviää Pan-Eurooppa Instituutin ”Suurimmat venäläisyritykset Suomessa” -julkaisusta.

Suorat sijoitukset Venäjältä ulkomaille ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kahden vuoden kuluessa suurimpien venäläissijoittajien ulkomaisten omistusten arvo on lähes kolminkertaistunut. Myös Suomessa venäläisten tekevät investoinnit lisääntyvät ja nyt myös energiasektorin ulkopuolella, instituutin tutkija Peeter Vahtra toteaa.

Venäläisyritykset ovat Suomessa merkittäviä toimijoita toistaiseksi lähinnä energiasektorilla. Venäjän toiseksi suurin öljy-yhtiö Lukoil hallitsee noin neljännestä Suomen polttoaineiden vähittäismyynnistä. Maailman suurin maakaasuyhtiö Gazprom omistaa puolestaan neljänneksen kansallisesta maakaasuyhtiöstämme ja sähköntuonnista Venäjältä vastaa kokonaan Venäjän valtion sähkömonopolin omistuksessa oleva yhtiö.

Viime vuosina venäläissijoitukset on lisääntyneet myös energiasektorin ulkopuolella. Huomattavimpana investointina voidaan pitää maailman suurimpiin metalli- ja kaivoyhtiöihin kuuluvan Norilsk Nickelin yrityskauppaa, jonka kohteena oli Harjavallan nikkelitehdas.

Energiaomistusten uhkakuvat liioiteltuja

Hankkimalla omistukseensa jakelukanavia Suomessa venäläiset energiayhtiöt ovat onnistuneet monissa tapauksissa pääsemään lähelle loppukuluttajia. Muualla läntisessä Euroopassa venäläisyhtiöiden pyrkimykset jakeluketjujen kokonaisvaltaiseen hallintaan ovat usein törmänneet poliittiseen vastarintaan.

Suomen tapauksessa poliittiset uhkakuvat ovat kuitenkin liioiteltuja, sillä maamme nähdään venäläisten keskuudessa ennen kaikkea kannattavana, joskin pienehkönä markkina-alueena. Suomi toimiikin strategisena porttina muille, paljon tuottoisemmille länsimarkkinoille, Peeter Vahtra arvioi.

Tutkija odottaa venäläisinvestointien kasvavan lähivuosina tuntuvasti. Energia-alan rinnalla venäläisittäin kiinnostavia kohteita löytynee muun muassa tietoliikenteestä, metalliteollisuudesta sekä matkailualalta.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.