Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Itään menevissä transitokuljetuksissa kolmanneksen kasvutahti

(Compiler News - 26.11.2007) Suomesta vietiin heinä-syyskuussa transitona itään yli miljoona tonnia tavaroita, mikä oli noin kolmanneksen enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös itärajan ylittäneiden transitokuljetuserien määrä kasvoi kolmanneksella ja oli miltei 88 000 erää.

Transitokuljetusten arvioitu suorite kolmannella vuosineljänneksellä oli 8,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa lähes kolmanneksen kasvua. Tästä summasta autojen transitoviennin arvo oli 2,6 miljardia euroa.

Autoja itärajan yli vietiin transitona lähes 290 tuhatta tonnia, eli 31 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinä-syyskuussa. Muiden koneiden ja laitteiden kuljetukset kasvoivat miltei 60 prosenttia nousten lähes 80 tuhanteen tonniin.

Kemian teollisuuden tuotteita vietiin transitona noin 60 tuhatta tonnia, joten kuljetusten vuosilisäys oli 16 prosenttia. Elintarvikkeiden kuljetukset kohosivat noin 82 tuhanteen tonniin eli kolmanneksella viime vuotiseen verrattuna.

Autokuljetusten osuus kaikista transitorekoista oli heinä-syyskuussa 38 prosenttia. Tänä aikana Suomen kautta itään vietiin melkein 190 000 autoa.

Kaikista trasitokuljetuseristä yli puolet saapui Suomeen Kotkan kautta. Satama oli viime vuoden tapaan tärkein kauttakulkukuljetusten saapumistullipaikoista. Hangon osuus oli noin noin viidennes. Näiden kahden sataman kautta Suomeen saapui yli 90 prosenttia transitona viedyistä henkilö- ja pakettiautoista.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.