Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Markinvest
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Destia valittaa tarjouskilpailun tuloksesta Virossa

(Compiler News - 5.11.2007) Suomalainen infrastruktuuripalveluja tarjoava Destia aikoo valittaa tarjouksensa hylkäämisestä Virossa. Destia teki avoimessa tarjouskilpailussa oman tulkintansa mukaan kokonaisedullisimman tarjouksen Viron Läänen maakunnan yleisten teiden hoidosta ja ylläpidosta vuosina 2008-2015.

Viron tiehallinnon maakuntakonttori päätti kuitenkin hylätä Destian tarjouksen mainiten perusteluina, että tarjoaja ei ole esittänyt kaikki tarjouskilpailua koskeneessa ilmoituksessa vaadittuja asiakirjoja, eikä tarjoajan esittämä tekniikka liioin vastaa asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

”Meidän mielestämme esitetyt asiakirjat ovat olleet riittäviä ja kalustomme täyttää kyllä vaatimukset. Koska tilaaja on halunnut hylätä edullisimman tarjouksen olemme valittaneet päätöksestä”, Destian Baltian maajohtaja Pauli Tarna toteaa.

Destia on laajemminkin kiinnostunut Viron infrastruktuurimarkkinoista. Yhtiö jätti lokakuun lopussa tarjouksen myös Viljandin maakunnan yleisten teiden hoidosta ja ylläpidosta vuosina 2008-2015.

Destia suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Yhtiö on runsaan 485 miljoonan euron liikevaihdolla alansa markkinajohtaja Suomessa. Sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.