Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Hellevig Klein Usov Avenir
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Pietarin uusi lietteenpolttolaitos tuottaa tuhkaa rakennusmateriaaliksi

(Compiler News - 26.10.2007) Pietarissa vihittiin perjantaina käyttöön kaupungin pohjoisen jätevedenpuhdistamon lietteenpolttolaitos. Laitoksen myötä ongelma jätevesilietteen sijoittamisesta kaatopaikalle ratkeaa, kun uusi käsittelytapa muuttaa 250 000 kuutiometriä lietettä 12 000 kuutiometriksi tuhkaa, mikä vuorostaan voidaan kierrättää rakennusmateriaaliksi.

Laitoksen rakennushanketta ovat rahoittaneet useat kansainväliset rahoituslaitokset mukana myös Pohjoismaiden Investointipankki NIB. Muita rahoittajia ovat EBRD, EIB ja BNP Paribas. Hankkeen kokonaisinvestointi on suuruudeltaan 90 miljoonaa euroa, josta NIB:n rahoitusosuus on 13 miljoonaa euroa.

Lietteenpolttolaitos on osa laajaa investointihanketta, jonka tavoitteena on estää Pietarin käsittelemättömän jäteveden pääsy Nevajokeen sekä edelleen Suomenlahteen ja Itämereen. Projekti toteutetaan osana Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuutta.

Uutta lietteenpolttolaitosta ryhtyy käyttämään Pietarin kunnallinen vesiyhtiö Vodokanal St. Petersburg, joka operoi myös pohjoista jätevedenpuhdistamoa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.