Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Pienyrityskeskus
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Liettualainen lehtijakeluyhtiö Impress
Teva kokonaan Rautakirjan omistukseen

(Compiler News - 17.10.2007) Rautakirja on ostanut Liettuan tytäryhtiönsä UAB Impress Tevan vähemmistöomistajien osakkeet. Kaupan jälkeen Rautakirja omistus nousee 51 prosentista 100 prosenttiin. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä Liettuan kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Rautakirja tuli Impress Tevan enemmistöosakkaaksi joulukuussa 2004. Tällöin sovittiin yrityksen myyjäperheelle jääneiden osakkeiden myöhemmin tapahtuvasta ostosta.

Impress Teva harjoittaa lehtijakelutoimintaa koko Liettuan alueella. Yritys toimittaa lehtiä yli 1 300 myyntipisteeseen. Sen asiakkaina on valtaosa Liettuan johtavista lehtikustantajista.

Rautakirja omistaa Liettuassa myös maan johtavan valtakunnallisen kioskiketjun, Lietuvos Spaudan. Tämä yli 500 kioskia operoiva ketju siirtyi Rautakirjan omistukseen joulukuussa 2005.

Rautakirja on markkinajohtaja Baltian kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateatteritoiminnassa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.