Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Saimaa Terminals
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Transitoliikenne hallitsee yhä Venäjälle suuntaavia tavarakuljetuksia

(Compiler News - 11.10.2007) Venäjän viennin arvo oli vuoden alkupuoliskolla vajaat kolme miljardia euroa ja tuonnin arvo puolestaan neljä miljardia, kerrotaan tullihallituksen tilastotiedotteessa. Suomen viennissä tärkein yksittäinen tavararyhmä oli sähkökoneet ja -laitteet. Lisäksi suuria vientiartikkeleita olivat kuljetusvälineet sekä kemianteollisuuden tuotteet.

Suomen oman viennin rinnalla myös muualla tuotettujen tavaroiden jälleenvienti kasvoi. Näiden Suomessa tullattujen ja varastoitujen tavaroiden kärjessä olivat alkuvuonna henkilöautot. Muita tärkeitä jälleenvientitavaroita olivat kotitalouskoneet, radiot ja televisiot sekä edelleen myös matkapuhelimet.

Tavaroiden kauttakulku- eli transitoliikenteen kuljetusten määrä on tänä vuonna jatkanut kasvuaan. Tätä kuvaa se, että Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan kautta tammi-kesäkuussa Venäjälle poistuneista kumipyöräkuljetuksista noin 70 prosenttia vei transitotavaraa. Viime vuonna transitoliikenteessä kuljetettujen tavaroiden arvo oli vähän vajaat 25 miljardia euroa eli kaksi kertaa Suomen Venäjän kanssa käymän ulkomaankaupan suuruinen.

Henkilöautojen osuus transitokuljetuksissa on kasvanut jo pitemmän aikaa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla vietyjen autojen kokonaismäärä käsitti noin 300 000 ajoneuvoa. Viime vuonna autoja kuljetettiin 530 000 kappaletta, kun määrä vuonna 2002 jäi noin 48 000 autoon.

Venäjän transitokuljetukset eivät ole Suomelle pelkkä rasite. Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan suomalaiset yritykset saivat viime vuonna toiminnasta noin 311 miljoonan euron tulot. Lisäksi transitoliikenteestä kertyi väylätuloja noin 14 miljoonaa euroa. Kauttakulkuliikennne synnytti myös työpaikkoja ja sen arvioitiin työllistäneen reilut 2 500 työntekijää vuonna 2006.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.