Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Nanoteknologian kehitysyhtiö Spinverse suuntaa Venäjälle

(Compiler News - 27.9-2007) Nanoteknologiaa kaupallistava kehitysyhtiö Spinverse Oy ja Venäjän nanoteknologiaohjelman koordinaattori Kurchatov Institute ovat tehneet aiesopimuksen alan yhteistyöstä.

Venäläisten kiinnostuksen taustalla on suomalaisen nanoteknologiasektorin vahva kehitys, joka on pitkälti Tekesin FinNano-teknologiaohjelman vauhdittamaa. Spinverse toimii Tekesin ohjelman koordinaattorina.

Aiesopimuksen mukaan Spinverse ja Kurchatov Institute ryhtyvät yhteistyössä edistämään molempien maiden nanoteknologia-alan tutkimusta ja kehitystyötä. Tähän sisältyy alan kehitysaskeleiden jakaminen, tutkimus- ja koulutusyhteistyö sekä tutkimustyön tuloksien soveltaminen ja kaupallistaminen.

Yhteistyö avaa suomalaiselle nanoteknologia-alalle ovet venäläiseen tiedemaailmaan sekä tuo tarjolle maailman huippuluokkaa olevan perustutkimusosaamisen. Venäjällä sopimus puolestaan antaa mallin kansallisen innovaatioiden tuki- ja kehitysjärjestelmän rakentamiseen sekä osaamista tieteellisen tutkimustyön tulosten hyödyntämiseen.

Suomessa nanoteknologiasektori kasvaa nopeaan tahtiin. Alan teknologiaa hyödyntävien yritysten määrä on kahden vuoden aikana kaksinkertaistunut 61:stä 134:ään.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.