Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Papula-Yhtiöt Buslink
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

ETLA :Vuonna 2050 itäisen Euroopan vauraimmat maat ovat Venäjä, Unkari, Slovenia ja Baltian maat

(Compiler News - 6.9.2007) Itäisen Euroopan kansantaloudet kasvavat selvästi nopeammin kuin vanhoissa EU-maissa. Ne saavuttavat EU15-maiden nykyisen elintason vuonna 2028, arvioidaan ETLA:n Sampo Pankille ja Danske Capitalille tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimus ennakoi, että kehittyvien itätalouksien bruttokansantuote henkeä kohden nousee nykyisestä 36 prosentin EU15-vertailutasosta 87 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Ostovoimaan suhteutettuna maiden bruttokansantuote kasvaa tänä aikana lähes viisinkertaiseksi.

Vertailun mukaan rikkaimmat Itäisen Euroopan maat tulevat vuonna 2050 olemaan Liettua, Viro, Unkari, Slovenia, Venäjä ja Latvia. Ne kaikki yltävät 90 prosenttiin EU15-maiden tulotasosta.

Uusista itäisen Euroopan jäsenmaista vaurain on tällä hetkellä Slovenia, jossa ostovoimakorjattu per capita -tulotaso vastaa 77 prosenttia EU15-maiden keskiarvosta. Slovenia ja myös Tshekki ovat jo ohittaneet EU15-maiden ryhmässä Portugalin.

”Tutkimustulokset tukevat näkemystämme Itä-Euroopan talouksien kasvavasta merkityksestä koko Euroopalle. Monet institutionaaliset sijoittajat eivät kuitenkaan ole vielä täysin ymmärtäneet alueeseen liittyviä mahdollisuuksia”, Danske Capitalin varatoimitusjohtaja Karri Alameri toteaa.

Itäisen Euroopan maiden nopeampi talouskasvu, korkeampi pääoman tuottoaste sekä valuuttakurssien vahvistuminen avaavat sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia paikallisilla osakemarkkinoilla, tutkimuksessa päätellään.

Sampo Pankin ja Danske Capitalin koko Itä-Euroopan sijoitustoiminta on nyt koottu Danske Capitalin Alpha East -tiimiin, jonka hoidossa on varoja noin kahden miljardin euron arvosta. Rahastoista 18 on sijoitusrahastoja ja kolme on pääomarahastoja.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.