Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Schenker
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Liettua tarjoaa Suomelle mahdollisuutta osallistua Ignalinan uuden ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointiin

(Compiler News - 31.8.2007) Ympäristöministeriö on saanut Liettualta ilmoituksen valmisteilla olevan uuden ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta. Suomalaisilta kysytään nyt halukkuutta osallistua tähän vaikutusten arvioitiin.

Sähköntuotantokapasiteetiltaan enintään 3 400 megawatin ydinvoimalan on tarkoitus korvata Ignalinan nykyisen voimalan jo suljettu ykkösreaktori ja vuoden 2009 lopulla suljettava kakkosreaktori.

Ydinvoimalan suunniteltu sijoituspaikka on nykyisen Ignalinan laitoksen läheisyydessä Druksiai-järven etelärannalla, noin 40 kilometrin päässä Ignalinan kaupungista, lähellä Latvian ja Valko-Venäjän rajaa.

Vielä toimiva ydinvoimala tuottaa toinen reaktori sammutettunakin pääosan Liettuan kotimaisesta sähköntuotannosta. Voimala on paitsi Liettuan ainoa ydinvoimala myös ainoa ydinvoimala koko Baltiassa.

Uuden laitoksen tekniset vaihtoehdot ovat kiehutusvesireaktori, painevesireaktori tai raskasvesireaktori. Näiden perusratkaisujen ohella arvioinnissa käsitellään myös jäähdytysveden otto-ja purkupaikkavaihtoehdot.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä, aiheuttaako hanke mahdollisesti Suomessa sellaisia merkittävästi haitallisia ympäristövaikutuksia, joiden takia Suomen tulisi osallistua hankkeen YVA-menettelyyn.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.