Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Avenir - liikekumppanisi Venäjällä Konsu Accountor Group
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ministeriö ehdottaa E18-tien kehittämistoimien
aloittamista Vaalimaan rekkaparkilla

(Compiler News - 3.8.2007) Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että vuoden 2008 talousarviossa hallitus tekisi ohjelmansa mukaisen päätöksen E18-tieväylän kehittämisestä. Helsingin ja Vaalimaan välisen yhteyden viidestä hankkeesta aloitettaisiin vuonna 2008 Vaalimaan rekkaparkin rakentaminen.

Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseen varattaisiin ehdotuksen mukaan 24 miljoonan euron sopimisvaltuus. Helsingin-Vaalimaan yhteysvälin muihin hankkeisiin varattaisiin viisi miljoonaa euroa suunnittelurahaa. Yhteensä liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa tiehankkeisiin 29 miljoonan euron kehysylitystä.

E18-tien neljä myöhemmin aloitettavaa hanketta ovat Haminan ohikulkutie, välit Koskenkylä-Loviisa-Kotka ja Hamina-Vaalimaa sekä kolmoskehällä Vanhakartano-Lentoaseman tie. Näin kohteiden kustannusarviot ovat yhteensä noin 605 miljoonaa euroa.

Yhteysvälit Koskenkylä-Loviisa-Kotka ja Hamina-Vaalimaa voitaisiin toteuttaa myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteisinä hankkeina. Ministeriö ehdottaa myös, että E18-tiellä toteutettavan raskaan liikenteen tienkäyttömaksukokeilun laajuudesta ja vaikutuksista laaditaan selvitys.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.