Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ruukki Group sai luvan laajentaa Kostroman tehdashankettaan

(Compiler News - 24.5.2007) Ruukki Group on sopinut mahdollisuudesta laajentaa Kostroman investointejaan Venäjällä. Yhtiö on sopinut Kostroman alueen hallinnon kanssa sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta koskevan investointisopimuksen täydentämisestä lisäsopimuksella.

Aikaisemman, kuluvan vuoden helmikuussa rekisteröidyn investointisopimuksen mukaisesti Ruukki Groupilla on oikeus investoida vuosituotannoltaan 300 000-500 000 tonnin tehtaaseen. Investointisopimukseen laajennuksen mukaisesti yhtiö voi nyt investoida joko tuotantokapasiteetiltaan 800 000 tonnin kemialliseen sellutehtaaseen tai vaihtoehtoisesti aiemmin sovittuu sahan ja kemi-mekaanisen massatehtaan muodostamaan kombinaattiin.

Puuntarpeen mahdollisen lisääntymisen takia osapuolet ovat sopineet myös hakkuuoikeuden nostamisesta. Oikeutta lisätään nyt alunperin sovitusta 2,5-3,1 miljoonasta kuutiometristä yhteensä 6,0 miljoonaan kuutioon vuodessa. Laajentunut hakkuuoikeus mahdollistaa jatkossa sahatuotannon vuotuisen kapasiteetin lisäämisen selvästi yli jo suunnitellun 300 000 kuutiometrin.

Ruukki Group on teettänyt molemmista vaihtoehtoisista tehdasinvestoinneista hankekohtaisen tutkimuksen Pöyry Forest Industry Consulting Oy:llä. Jo tässä vaiheessa tiedetään, että valkaistua havupuu- ja lehtipuusellua tuottava tehdas olisi tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyinen verrattuna muun muassa uusiin Etelä-Amerikassa toimiviin kemiallisiin sellutehtaisiin.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.