Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Hellevig Klein Usov Arctic Centre
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Nopea talouskasvu lisää rakenteellisia ongelmia Baltian maissa

(Compiler News - 23.4.2007) Itämeren alueen maista Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Venäjä ovat maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Viime vuosien nopeasta talouskasvusta huolimatta potentiaalia on vielä runsaasti jäljellä, todetaan Nordean uusimmassa katsauksessa.

”Uskomme kasvun jatkuvan Baltian maissa ja Puolassa myös tulevina vuosina nopeampana kuin EU-alueella keskimäärin. Itämeren alueen talouskehitystä tukevat myös Venäjän suotuisat näkymät”, Nordean ekonomisti Mika Erkkilä arvioi.

Venäjä on hitaasti mutta varmasti ottamassa takaisin asemaansa suurvaltana. Venäjä on hyötynyt tärkeimpien vientituotteidensa öljyn ja kaasun markkinahintojen noususta. Venäjän talouden kestokyky on nyt aiempaa vahvempi öljyn hinnan mahdollisesti laskiessa. Erkkilän mukaan poliittinen kehitys ja investointi-ilmapiiri ovat kuitenkin epävarmuustekijöitä.

Latviassa ylikuumenemisen riskit ovat kasvaneet talouden epätasapainon lisäännyttyä. Kaksinumeroinen talouskasvu on kiihdyttänyt inflaatiota, kasvattanut vaihtotaseen vajeen erittäin suureksi ja lisännyt velkaantuneisuutta. Itsepintaisen nopea inflaatiovauhti on myös viivästyttänyt maan EMU-suunnitelmia.

”Mahdollinen devalvaatio aiheuttaa epävarmuutta. Uskomme kuitenkin viranomaisten lopulta pystyvän ohjaamaan talouden rauhallisemmille vesille ja näin välttämään kovan laskun Latvian taloudessa”, Erkkilä toteaa.

Viro välttynee talouden mahalaskulta, sillä siellä suhdanne on hidastumassa. Luotonannon kasvu näyttää taittuneen ja myös kiinteistömarkkinat ovat rauhoittumassa, katsauksessa sanotaan.

Liettuassa talouskasvu on ollut myös ennätyksellisen nopeaa, mutta siellä luotonannon ja kiinteistömarkkinoiden kasvu on ollut maltillisempaa ja velkaantuneisuusaste on vastaavasti alhaisempi.

Myös Puolan talouden Nordea odottaa kehittyvän vahvasti, joskaan ei enää samaa tahtia kuin vuonna 2006. Nopea kasvu ja työmarkkinoiden kiristyminen vievät todennäköisesti korot nousuun, sillä keskuspankin odotetaan ryhtyvän toimiin inflaation hidastamiseksi.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.