Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

Saimaa Lines Arctic Centre
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Kymenlaaksossa käynnistetään transitologistiikan tutkimusprojekti

(Compiler News - 4.4.2007) Transitologistiikan kysymyksiin paneutuva tutkimusprojekti lähtee käyntiin ja toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Projektia johtaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikkö.

Tutkimusprojekti ”Öljy- ja kappaletavaratransito sekä infrastruktuuritarpeet Suomessa ja Virossa” saa noin 160 000 euron rahoituksensa EU:n Interreg III -ohjelmasta.

Projektin tavoitteena on selvittää Suomessa ja Virossa nykyinen tavarankäsittelyn ja varastoinnin kapasiteetti pääsatamissa sekä eri kuljetusmuotojen kapasiteetti jatkoyhteyksissä erityisesti rajanylityspaikoilla. Lisäksi halutaan tutkia infrastruktuuri-investointien tarpeet kummassakin maassa sekä erilaisista investointipäätöksistä koituvia vaikutuksia.

Projektityö organisoidaan kahteen osaa, joista ensimmäinen keskittyy öljykuljetusten kysymyksiin ja jälkimmäinen kappaletavarakuljetuksiin.

Virolaisena pääkumppanina projektissa on Estonian Maritime Academy ja kotimaisena osallistujana on Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Kotkan toimipiste. Lisäksi tutkimushankkeeseen osallistuvat Cursor Oy, Yritysmagneetti Oy, Kotkan Satama Oy sekä Viron satamaoperaattoreiden liitto.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.