Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

VR Cargon kuljetusmäärä uuteen ennätykseen - kansainvälisessä tavaraliikenteessä hienoinen kasvu vuonna 2006

(Compiler News - 29.3.2007) VR-konserni teki viime vuonna 63,1 miljoonan euron tuloksen, kun se vuonna 2005 oli 46,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto parani 85,2 miljoonaa euroon oltuaan 61,1 miljoonaa vuonna 2005. VR:n liikevaihto nousi 1,284 miljardiin euroon. kun se vuonna 2005 oli 1,196 miljardia.

Tavaraliikenteestä vastaavan VR Cargon kuljetusmäärä nousi viime vuonna ennätystasolle. Kuljetusmäärä oli 43,6 miljoonaa tonnia ylittäen 0,1 miljoonalla tonnilla tähän saakka suurimman kuljetusmäärän vuodelta 2003. Vuoteen 2005 verrattuna kuljetusmäärä lisääntyi 7,0 prosenttia. VR Cargon liikevaihto oli 358,9 miljoonaa euroa.

Kansainvälisen eli Suomen rajan ylittävän tavaraliikenteen määrä oli 17,6 miljoonaa tonnia, jossa oli vuosikasvua 2,1 prosenttia. Pääosa liikenteestä eli 16,8 miljoonaa tonnia oli Venäjän-kuljetuksia. Raakapuun tuonti Venäjältä väheni 10,7 prosenttia, mutta Suomen kautta kulkeva transitoliikenne lisääntyi 25,3 prosenttia.

Alkaneen vuoden osalta VR kertoo tonnimäärän jääneen tammi-helmikuussa 5,5 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kotimainen liikenne lisääntyi 2,2 prosenttia, kun taas kansainvälinen liikenne väheni 18,3 prosenttia.

Kuljetusmäärien lasku johtuu pääosin venäläisen raakapuun tuonnin voimakkaasta pudotuksesta. Raakapuun kuljetukset vähenivät alkuvuonna 42,0 prosenttia viime vuoteen verrattuna.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset