Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Baltian kasvava maataloustuotanto tarvitaan kotimaiseen käyttöön

(Compiler News - 21.3.2007) Baltian maiden vilja- ja öljykasvituotannon ennakoidaan kasvavan lähivuosina, mutta kasvava kotimainen kysyntä ei jätä suuria tuotantoeriä vientiin. Siksi suomalaisilla yrityksillä on edelleen mahdollisuuksia Baltian elintarvikemarkkinoilla, selviää MTT Taloustutkimuksen tuoreesta selvityksestä.

Vilja-alan yhteistyöryhmän VYR:n teettämä tutkimus on jatkoa kolme vuotta sitten tehdylle selvitykselle, joka ennusti ettei Baltiasta käynnisty suurta elintarvikevirtaa Suomeen. Ennuste onkin pitänyt paikkansa, sillä elintarviketuonnin rakenteessa ei ole tapahtunut suurta muutosta. Ennen EU:n itälaajentumista Suomen elintarviketuonnista 0,9 prosenttia oli peräisin Baltian maista. Viime vuonna osuus oli 2,5 prosenttia.

Tuonnin lisääntymisen vastapainona EU-jäsenyydet ovat avanneet markkinoita suomalaisille yrityksille. Viime vuonna Baltian maiden osuus Suomen elintarvikeviennistä oli 12,3 prosenttia oltuaan 9,7 prosenttia vuonna 2003.

Baltian maiden viljantuotanto on kasvanut viime vuosien aikana ja kasvun odotetaan jatkuvan myös seuraavien kymmenen vuoden aikana. Alueen viljanviljelyn tilarakenne muuttuu ja tuotanto keskittyy nopeasti. Yhä suurempi osuus viljantuotannosta on peräisin viljaa ammattimaisesti markkinoille tuottavilta suurilta tiloilta. Jo vuonna 2005 yli sadan hehtaarin tilat viljelivät kokonaisvilja-alasta Virossa 68 prosenttia, Latviassa 53 prosenttia ja Liettuassa 37 prosenttia.

Selvityksessä ennustetaan viljantuotannon nousevan vuoteen 2015 mennessä ainakin 0,7 miljoonan tonniin Virossa, 1,2 miljoonaan tonniin Latviassa ja Liettuassa jopa 3,0 miljoonaan tonniin. Samalla kotimainen kysyntä kasvaa kuitenkin niin paljon, että Baltian maiden yhteenlasketun viennin uskotaan supistuvan 50-100 tuhannen tonnin tasolle vuodessa.sa ja sen markkinaosuus on 25 prosenttia. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 74 miljoonaa euroa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset