Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

HK Ruokatalon virolainen sianlihantuottaja perustaa biokaasulaitoksen

(Compiler News - 17.3.2007) HK Ruokatalo -konserniin kuuluva Viron suurin sianlihan tuottaja AS Ekseko ryhtyy tuottamaan bioenergiaa yhdessä Eesti Energian ja jätteenkäsittelyyn erikoistuneen Ragn-Sellsin kanssa. Perjantaina tehdyn sopimuksen myötä osapuolet rakentavat Viljandiin energiaa, lämpöä ja lannoitetta tuottavan biokaasulaitoksen.

Suunnitelmien ja tarvittavien selvitysten tekeminen on tarkoitus aloittaa heti ja samoin myös lupaprosessi. Laitokselle tehdään perusteellinen ympäristövaikutusten selvitys ja ympäristösuunnitelma. Varsinaisen rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2008 puolella.

Valmistuttuaan voimala tuottaa energiaa biojätteestä ja sikalan lietelannasta. Sen sähköntuotannon teho on 1,7 megawattia ja lämmöntuotannon teho 1,9 megawattia. Voimalassa tuotettavaa lämpöä käytetään Eksekon lisäksi läheisten sikatilojen lämmitykseen.

Bioenergian tuotanto on Virossa tullut kannattavaksi vaihtoehdoksi energianhintojen nousun seurauksena. Yhteistuotantona toteutettavassa projektissa hyödynnetään Viron suurimmassa sikojen tuotantoyksikössä syntyvää lietelantaa yhdessä biojätteiden kanssa. Voimalan ensiosta sikalan hajuhaitat vähenevät olennaisesti. LIsäksi voimalan prosessin läpikäynyt liete on lannoitteena aiempaa parempilaatuista ja hajuttomampaa.

Ekseko on Viron ja koko Baltian suurin sikatila. Yhtiö tuotti HK Ruokatalon Rakvere Lihakombinaatille viime vuonna kaikkiaan yli 200 000 sikaa. Yhteistyökumppani Ragn- Sells AS on ruotsalaisen jätteenkäsittelyyn erikoistuneen Ragn-Sells AB:n tytäryhtiö Virossa ja Latviassa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset