Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Ulkoasiainministeriö:
Suomen on voitava turvata puuntuonti
Venäjältä WTO-sopimuksen mukaisesti

(Compiler News - 3.2.2007) Suomen ulkoasiainministeriö toteaa tiedotteessaan, että Venäjän tekemät puun vientitullien korotuspäätökset ovat ristiriidassa toukokuussa 2004 allekirjoitetun EU:n ja Venäjän kahdenvälisen WTO-jäsenyyssopimuksen kanssa.

Suomen tavoitteena on turvata puuntuonnin häiriötön jatkuminen EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen mukaisesti. Näin ollen kysymykseen tulee löytää ratkaisu ennen Venäjän WTO-jäsenyyden toteutumista.

Venäjä julkaisi helmikuun alussa pitkään valmisteilla olleen suunnitelman puun vientitullien korotuksista. Suunnitelman mukaan ensimmäiset korotukset astuvat voimaan ensi kesänä, jolloin vähimmäistullimaksu nousee nykyisestä neljästä eurosta kymmeneen euroon kuutiolta. Tullimaksuja korotettaisiin edelleen 15 euroon ensi vuoden huhtikuussa ja vuoden 2009 alussa maksu nousisi jo 50 euroon kuutiolta.

Vientitullit koskevat havupuun lisäksi järeämpää koivu- ja haapapuuta. Vuonna 2011 tullimaksu koskee kaikkia puulajeja.

Venäjän tullitoimet kohdistuvat noin viidennekseen Suomen metsäteollisuuden puuraaka-ainepohjasta. Venäjältä tuotiin Suomeen vuonna 2005 yhteensä noin 17 miljoonaa kuutiota, joka vastaa 80 prosenttia koko puuntuonnista.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset