Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjä lyhentää neuvostovelkaa 30 miljoonan dollarin tavaratoimituksin

(Compiler News - 28.2.2007) Venäjä toimittaa Suomelle velkakonversiosopimuksen mukaisesti tavaroita ja palveluja yhteensä 30 miljoonan dollarin arvosta. Venäjän julkisten velkojien muodostamassa Pariisin klubissa Suomelle on myönnetty erityislupa Neuvostoliitolta periytyneiden velkojen osittaiseen takaisinmaksuun tavara- ja palvelutoimituksin.

Velkakonversioon voidaan käyttää enintään 30 prosenttia velkojen alkuperäisestä summasta, joka on noin 670 miljoonaa euroa.

Suomen ja Venäjän välinen neljäs velkakonversiosopimus allekirjoitettiin 15.8.2006. Sen mukaan Venäjä toimittaa Suomelle 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta tavaroita ja palveluja entiseltä Neuvostoliitolta olevan velan osittaiseksi maksamiseksi. Konversion jälkeen velkaa jäi jäljelle noin 270 miljoonaa dollaria. Venäjä maksoi jäljelle jääneen velan ennenaikaisesti takaisin 21.8.2006.

Suomeen vuosina 2007-2008 tulevista tavaroiden ja palveluiden toimituksista kolme suurinta vastaa noin kahta kolmasosaa sovitun konversion arvosta. Arvoltaan suurimmat toimitukset ovat MetNet- ja MOI -avaruusteknologia Ilmatieteen laitokselle (5,9 meur), MCC-30/15 syklotroni Jyväskylän yliopistolle (5,9 meur) ja maaperään tehtävät seismiset heijastusluotaukset Geologiselle tutkimuslaitokselle (5,0 meur).

LIsäksi konversiosuoritteita saavat Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto. Åbo Akademi, Säteilyturvakeskus, Mittatekniikan keskus, Poliisin tekniikkakeskus ja Kansalliskirjasto.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.