Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Autokuljetukset kasvattivat viime vuonna maantietransitoa Venäjälle

(Compiler News - 10.2.2007) Maanteitse Venäjälle suuntautuneet kauttakulkukuljetukset nousivat viime vuonna lähes kolmeen miljoonaan tonniin, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Kuljetukset Vaalimaan kautta lisääntyivät viidenneksen ja kohosivat hieman yli kateen miljoonaan tonniin, selviää Tullihallituksen vuosikatsauksesta.

Transitokuljetusten kasvu johtui suureksi osaksi autojen kuljetusten lisääntymisestä. Viime vuonna Venäjälle toimitettiin 530 000 autoa, kun määrä vuonna 2005 oli runsaat 330 000 autoa.

Tullihallitus arvioi transitokuljetusten arvon nousseen viime vuonna 24,7 miljardiin euroon eli kahdeksan prosenttia suuremmaksi kuin edellisenä vuotena. Autojen transitoviennin arvioitu arvo oli lähes 7,2 miljardia euroa kasvun ollessa vuositasolla 47 prosenttia.

Kotkan asema transitokuljetusten suurimpana lähtötullitoimipaikkana vahvistui entisestään. Kotkalla oli viime vuonna jo selvästi yli 40 prosentin osuus sekä transitoeristä että tonneista.

Hangon osuus transitoeristä on kohonnut neljännekseen ja osuus transitotonneista viidennekseen. Autojen kuljetusten nopea kasvu on nostanut Hangon osuutta aivan kuten Kotkankin osuutta. Helsingin ja Hangon osuudet ovat sen sijaan supistuneet kymmenen prosentin tuntumaan.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset