Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Venäjä päätti puun vientitullien korotusohjelmasta

(Compiler News - 10.2.2007) Venäjän hallitus on päättänyt korottaa pyöreän raakapuun vientitullin neljästä eurosta vähintään kymmeneen euroon kuutiolta. Ensi heinäkuun alusta voimaan tuleva korotus ei koske parrun paksuista koivua. Lisäksi nyt tullittomalle haapapuulle asetetaan viiden euron kuutiomaksu.

Venäjä on Metsäteollisuus ry:n mukaan edelleen korottamassa pyöreän puun vientitulleja myös huhtikuussa 2008. Tällöin maksut nousevat vähintään 15 euroon kuutiolta. Vuoden 2009 alusta on odotettavissa jopa 50 euron vientimaksu.

Mikäli Venäjä nostaa vientitulleja suunnitellulla tavalla, pyöreän puun tariffien korotukset tulevat asteittain tekemään venäläisen puun tuonnin kannattamattomaksi.

Venäjä on saanut pyöreän puun viennistä Suomeen noin 500 miljoonan euron tulot. Venäjällä hakkuukertymästä yli puolet on kuitupuuta, jolle maassa ei ole käyttöä. Puun vienti on tarjonnut Venäjälle arviolta 2 500-4 000 metsäalan työpaikkaa, minkä lisäksi se on työllistänyt erityisesti kuljetussektoria. Raakapuuta on tuotu eniten Karjalan, Vologdan ja Novgorodin alueilta.

Viime vuonna tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli reilu viidennes. Tästä lähes 80 prosenttia tuli Venäjältä. Venäjän puuntuonnin asteittainen supistuminen vaikuttaisi eniten sahateollisuudessa. Tarjonnan vähentyminen voisi vastata jopa 15 prosenttia sahateollisuuden puuntarpeesta.

Venäjän tullimaksujen korotukset antavat teollisuudellemme niukasti sopeutumisaikaa, vaikkakin toimet raaka-ainehuollon turvaamiseksi on jo käynnistetty. Metsäteollisuus ry vaatiikin, että Suomessa on nopeasti lisättävä panostuksia kotimaisen puun tuotannon ja markkinoille tulon lisäämiseksi.

Kotimaisen puun lisäksi Suomen metsäteollisuus joutuu etsimään korvaavia raaka-ainelähteitä lisäämällä puun tuontia muista maista. Viime vuonna maahamme tuotiin tällaista puuta yhteensä vajaat viisi miljoonaa kuutiota. Muualta kuin Venäjältä tapahtunut tuonti tuli Baltian maista, muualta EU-alueelta ja lisäksi lähinnä Etelä-Amerikasta.

Venäjä pyrkii pyöreän puun vientitullien korotuksilla tukemaan kotimaista metsäteollisuutta ja lisäämään alan investointeja. Vientitullien korotus ei kuitenkaan ole sopusoinnussa Venäjän WTO-jäsenyyspyrkimysten kanssa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset