Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Technopolis selvittää innovaatiokeskuksen
toimintamahdollisuuksia Moskovassa

(Compiler News - Uudenmaan liitto ja Technopolis kartoittavat innovaatiokeskustoiminnan mahdollisuuksia Moskovan alueella. Selvitys liittyy Uudenmaan liiton ja Moskovan alueen duuman väliseen yhteistyösopimukseen, jonka tavoitteena on edistää alueiden välistä innovaatio- ja teknologiayhteistyötä sekä yritysten kanssakäymistä.

Technopoliksen konsulttiyksikkö selvittää muun muassa venäläisten ja ulkomaisten sekä uusmaalaisten yritysten kiinnostusta, toiveita ja vaatimuksia mahdollista innovaatiokeskusta kohtaan.

Lisäksi kartoituksessa tutkitaan millaisella toimintamallilla keskus palvelisi pitkäaikaista alueiden ja niiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yritysten liiketoimintaa.

Technopolis Oyj toimii jo entuudestaan Venäjällä. Se aloitti viime vuonna teknologiakeskustoiminnan valmistelun Pietarissa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset