Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalta kolme kehitysvaihtoehtoa Venäjälle

(Compiler News - 26.1.2007) Venäjällä lähivuosien poliittinen kehitys voi johtaa joko kohti ohjattua demokratiaa, monipuoluejärjestelmää tai vahvojen harvainvaltaa ilman merkittäviä oikeusvaltion periaatteita, todetaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-ryhmän raportissa.

Raportti on työryhmän ja suomalaisasiantuntijoiden keskustelunavaus Venäjän tilan ja tulevaisuuden pohdintaan. Tulokset on kiteytetty kolmeksi skenaarioksi ja niiden pohjalta tehdyiksi toimenpide-ehdotuksiksi.

”Energiaosaamisella globaaliksi vaikuttajaksi” -skenaariossa odotetaan oikeusvaltion periaatteiden vahvistuvan keskushallinnon johtamana prosessina. Poliittisesti edetään ohjatun demokratian kautta ilman ohjausta toimivaan demokratiaan.

Tässä mallissa talouselämän odotetaan monipuolistuvan suuryritysten johdolla. Venäjän vientiä nykyisin hallitsevat energia-alan suuryritykset käyttävät resurssejaan toimintansa laajentamiseen uusille, työllisyyttä tuntuvasti lisääville aloille.

”Monipuolistuva mosaiikkia-Venäjä” -skenaariossa lähtökohtana ovat Venäjän uuden keskiluokan tarpeet ja luovuus. Tässä mallissa tuotantorakenteen muutos jatkuu voimakkaan Venäjän kotimarkkinoilla. Kasvavan kulutuksen tuontilaskua ei enää aikaisempaan tapaan hoideta energian viennillä vaan erityisesti kansainvälisille markkinoille myydyillä palveluilla. Avainasemassa olisivat tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä kansainvälinen turismi.

Kolmannessa ”Vahvojen vallan Venäjä” -skenaariossa vaikutusvaltainen, suuriin energiayhtiöihin, puolustusvoimiin ja salaiseen poliisiin tukeutuva eliitti pitää valtaa Venäjällä. Eliitti pystyy vastineeksi tarjoamaan kansalaisille varsin korkean elintason energian vientitulojen varassa, vaikka talouden pohja pysyy kapea-alaisena.

Tässä kehitysmallissa ei kansalaisten oikeusturva eikä varsinkaan tasavertainen kohtelu oikeudessa ja henkilökohtaisessa turvallisuudessa toteudu. Valtaa pidetään yllä kansallisia arvoja ja kansallista turvallisuutta korostaen

Jyrki Katainen
Venäjän-politiikkaa on rakennettava nykyistä laajemmalla rintamalla

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Jyrki Katainen haluaisi nostaa Suomen Venäjän-politiikan tavoitetasoa. Kataisen mukaan Venäjän tuntemus ja suhteiden hoito eivät ole sellaisella tasolla kuin niiden pitäisi olla. Seuraavan hallituksen pitäisikin käynnistää Venäjään keskittyvä politiikkaohjelma.

”Venäjä tulee nähdä kokonaisuutena. Venäjän-politiikkaa on rakennettava laajalla rintamalla, eikä ainoastaan ulkopolitiikan kautta. Venäjän suhteiden on kuuluttava Suomen poliittisen ja taloudellisen asialistan kärkeen”, Katainen sanoi Venäjä-raportin julkistamistilaisuudessa.

Jyrki Kataisen mukaan Suomen on tiivistettävä yhteistyötään Venäjän kanssa muun muassa koulutuksessa, tieteessä ja tutkimuksessa sekä kulttuurin alalla. Venäjän osaamisen vahvistamiseksi tarvitaan myös aiempaa aktiivisempaa tutkija- ja opiskelijavaihtoa.

Venäjän merkitys Suomelle kasvaa koko ajan. Erityisen tärkeä yhteistyökohde on Pietarin alue. Se on taloudellisen vuorovaikutuksen sekä poliittisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhteistyön solmukohta, Katainen arvioi.

Yhtenä konkreettisena tavoitteena tulee olla Suomen suurimpien työllistäjien eli pienten ja keskisuurten yritysten auttaminen Venäjän markkinoille. Tämän tavoitteen edistämisessä yhtenä keinona voisi olla erillisen Venäjä-rahaston perustaminen, Katainen esittää.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset