Kymenlaakso
Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Tutkimus:
Satamilla tärkeä vaikutus Kymenlaakson talouteen, työllisyyteen ja kuntatalouteen

(Compiler News - 25.1.2007) Vastavalmistunut tutkimus vahvistaa Kymenlaakson satamien erittäin suuren merkityksen maakunnassa niin työllisyyden kuin muidenkin taloudellisten vaikutusten osalta. Kotkan ja Haminan satamien liikenne ja niiden logistiikkapalvelut työllistävät suoraan 3 361 henkilöä ja alan yritysten liikevaihto on yhteensä 571 miljoonaa euroa.

Kun satamatoimintoihin lisätään alinhankintaporras ja satamasidonnainen teollisuus, nousee työllistämisvaikutus 5 818 henkilöön. Kokonaisuuteen kuuluvien yritysten liikevaihto nousee puolestaan 1,98 miljardiin euroon.

Kymenlaakson satamien toimintaan osallistuu suoraan noin 200 liikennesektorin yritystoimipaikkaa ja niiden alihankintaportaaseen arviolta noin 250 liikennesektorin ulkopuolista yritystoimipaikkaa.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että noin joka kolmas työpaikka koko liikenteen toimialalla Kymenlaaksossa on satamiin liittyvissä toiminnoissa. Liikenteen koko liikevaihdosta satamatoiminnan osuus on noin puolet.

Kaikkiaan satamien liikenne ja niitä palvelevat toiminnot sekä satamasidonnainen teollisuus työllistävät noin kahdeksan prosenttia Kymenlaakson työllisistä. Osuus alueen kaikkien toimialojen liikevaihdosta on noin viisi prosenttia.

Satamien toiminnalla on tärkeä rooli myös Kymenlaakson kuntataloudessa. Satamien vaikutuspiiriin kuuluvat taloudelliset toiminnot kerryttivät viime vuonna kunnallis- ja yhteisöverotuloja 35 miljoonaa euroa, josta pääosa tuloutui satamakaupunkeihin. Nämä summat muodostavat laskennallisesti noin 26 prosenttia Haminan ja 14 prosenttia Kotkan saamista kunnallis- ja yhteisöverotuloista.

Tutkimuksen Kymenlaakson satamien aluetaloudellisista vaikutuksista teki Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Selvityksen tilasivat Haminan ja Kotkan satamat sekä alueellinen kehittämisyhtiö Cursor. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat osittain myös Kymenlaakson liitto ja EU.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset