Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Finnvera laajentaa reburssitakuitaan Itä-Eurooppaan ja Keski-Aasiaan

(Compiler News - 25.1.2007) Finnvera laajentaa remburssitakuiden kohdemaiden valikoimaa lähes neljälläkymmenellä maalla. Uusiin kohdemaihin kuuluu muun muassa Euroopan itäosien, Keski-Aasian ja Afrikan maita.

Laajennus lisää rembursseja vahvistavien pankkien mahdollisuuksia tarjota rahoitusvaihtoehtoja suomalaiselle viennille yhtä riskipitoisempiin maihin. Korkean riskin maihin suuntautuvaa vientiä voidaan kattaa lyhyellä maksuajalla, kun remburssinavaajana toimii Finnveran hyväksymä paikallinen pankki tai esimerkiksi länsimaisessa omistuksessa oleva tytärpankki. Remburssitakuu myönnetään vakuutuksena vahvistavalle pankille.

Remburssitakuu kattaa avaajapankin maasta johtuvat poliittiset riskit ja avaajapankista itsestään johtuvat kaupalliset riskit. Remburssien edellytetään olevan peruttamaton ja Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n sääntöjen mukainen.

Laajennuksen jälkeen Finnvera voi myöntää tapauskohtaisesti lyhyen maksuajan reburssitakuita uusiin maihin entisen Neuvostoliiton alueella. Takuiden piiriin tulivat nyt myös Georgia, Kirgisia, Moldova, Mongolia, Tadzikistan ja Turmenistan.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset