Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut

ETL Law Offices Papula-Nevinpat
vientipalvelut
Eastern European Markets
Trade StationFinland

Leningradin alueella runsaasti hyödyntämätöntä energiapuuta

(Compiler News - 15.1.2007) Leningradin alueella on hyvät edellytykset puun energiakäytön lisäämiseen, sillä hyödyntämättömiä metsävaroja on runsaasti ja bioenergian osuus energiantuotannossa on pieni, todetaan Metlan Joensuun yksikön laatimassa arviossa.

Metlan mukaan puuston määrä alueella on noin 825 miljoonaa kuutiometriä. Vuotuinen hakkuusuunnite on lähes 9,4 miljoonaa kuutiometriä ja viimeaikaiset hakkuut ovat olleet noin kahdeksan miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Teollisuudelle kelpaamatonta puuta ja hakkuutähteitä olisi saatavissa energiakäyttöön noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä ja sahojen sivutuotteita noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuuta voisi saada 54 prosenttia enemmän, jos suunnitellut hakkuut hyödynnettäisiin kokonaisuudessaan ja peräti 124 prosenttia enemmän, jos myös harvennuksia tehtäisiin täysimääräisesti.

Taloudellisesti edullisimmaksi raaka-aineeksi energiakäyttöön osoittautuivat sahojen sivutuotteet. Laskelmissa on käytetty keskimääräisiä olosuhteita kullekin energiahakkeen tuotantoketjulle.

Energiapuun hankinta- ja käyttömahdollisuuksia Luoteis-Venäjällä selvittävä hanke kuuluu Tekesin ClimBus-tutkimusohjelmaan. Siihen ovat osallistuneet rahoittajina myös Komatsu Forest, Stora Enso ja UPM-Kymmene. Hankkeen loppuvaiheessa arvioidaan vielä millaisia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaiselle teknologiaosaamiselle voisi alueella avautua.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.