Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Kokonaispalkkakuluissa yhä valtava ero vanhojen ja uusien EU-maiden välillä

(Compiler News - 28.12.2006) Deloitten tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan keskimääräinen palkkataso sivukuluineen vaihtelee yhä rajusti uusien ja vanhojen EU-maiden välillä. Tämä ero on jopa kymmenkertainen.

Tutkimuksessa vertailtiin EU:n 15 vanhan jäsenmaan ja yhteisöön vuonna 2004 liittyneiden jäsenmaiden tämän vuotisia keskimääräisiä palkkatasoja, sosiaalikustannuksia, palkasta vähennettäviä veroja ja nettoansioita. Selvityksessä olivat mukana teollisuus ja palvelut eri aloineen.

Vertailun perusteella kokonaispalkkakustannukset ovat alhaisimmat Liettuassa, jossa keskimääräinen vuosipalkka työntekijän ja työnantajan sosiaalikuluineen on reilut 5 100 euroa. Toiseksi pienimmät kulut ovat Virossa, jossa ne nousevat kuitenkin jo 9 216 euroon vuodessa.

EU-alueen korkeimmat palkkakustannukset ovat Saksassa, jossa keskimääräinen palkka sosiaalikuluineen on runsaat 50 000 euroa vuodessa. Suomessa kulut ovat 43 751 euroa vuodessa eli EU:n seitsemänneksi kalleimmat.

Työntekijän kohdalla verorasitus on korkein Tanskassa ja Itävallassa. Suomessa työntekijän veroaste on EU:n neljänneksi kovin. Uusista jäsenvaltioista Unkari ja Puola verottavat työntekijöitään jo lähes Suomen tasolla. Alhaisin veroaste on Irlannissa, Kyproksella ja Maltalla.

Deloitte arvioi, että veroasteet EU-maissa tasaantuvat edelleen, kun uusien jäsenmaiden alemmat verokannat lähestyvät verokilpailun seurauksena vanhojen jäsenmaiden tasoa.

”Korkeat sosiaalikustannukset ovat usein yllätys suomalaisille yrityksille, jotka pohtivat toiminnan aloittamista ja henkilöstön palkkaamista uusissa EU-maissa”, Deloitten International Assignment -palveluista vastaava partneri Tero Määttä arvioi.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.