Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Ruukki Group aloittaa raakapuun jalostamisen Kostromassa Venäjällä

(Compiler News - 22.12.2006) Ruukki Group -konsernin tytäryhtiö Ruukki Kostroma on sopinut Kostroman alueen metsävarojen jalostamisesta Venäjällä. Kostroman aluehallinnon kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Ruukki Kostroma on oikeutettu yhteensä 2.5-3,1 miljoonan kuution vuosittaiseen hakkuuoikeuteen 49 vuoden vuokra-aikana.

Hakkuuoikeusalueiden metsäarvioinnissa ja valinnassa Ruukkia Groupia on konsultoinut Pöyry Forest Industry Consulting.

Ensimmäisessä vaiheessa Ruukki Kostroma investoi raakapuun jalostamista varten Kostroman alueella mänty- ja kuusipuusahaan sekä sahatuotteiden jatkojalostukseen. Sahan vuosituotannoksi tulee arviolta noin 300 000 kuutiometriä. Sahan tuotannon arvioidaan alkavan nykynäkymin vuonna 2008.

Toisessa vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mekaanista Ctmp-massaa valmistavaan sellutehtaaseen. Sellutehtaan vuosituotannoksi tulee 300 000-500 000 tonnia. Sellutehtaan tuotannon arvioidaan alkavan vuosina 2009-2010.

Hankkeiden kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan korkeintaan 500 miljoonaa euroon seuraavien 4-5 vuoden aikana. Neuvottelut kansainvälisten rahoittajien ja omistajapartnerien kanssa ovat jo käynnissä.

Kostroman metsävarantojen jalostamista ja investointeja koskevien sopimusten yksityiskohtia täsmennetään vuoden 2007 alkupuoliskolla. Täsmentämisen jälkeen sopimukset ratifioidaan Kostroman aluehallinnossa ennen kuin ne tulevat sitoviksi.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.