Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Pietarin vesilaitos tilasi Artekukselta toiminnanohjausjärjestelmän

(Compiler News - 2.11.2006) Solteqin tytäryritys Artekus toimittaa Pietarin kaupungin vesilaitokselle toiminnanohjausjärjestelmän. Vesilaitoksen uuteen lounaiseen jäteveden puhdistamoon tulevan järjestelmän tehtävänä on ohjata laitteistojen huolto- ja kunnossapitotoimintoja.

Jätevesipuhdistamoon toimitettavaan järjestelmään on kehitetty vesilaitoksien vaatimia toimintoja muun muassa Helsingin Veden ja Turun seudun puhdistamon kanssa aiemmin toteutettujen hankkeiden yhteydessä. Artekuksen toimitus kattaa venäjänkielelle käännetyn järjestelmän lisenssit, asennuksen sekä koulutuksen.

Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo on EU:n pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden tukemana valmistunut projekti. Laitos voi käsitellä Pietarin lounaisosissa asuvien noin 700 000 asukkaan jätevedet. Puhdistustoiminnan arvioidaan vähentävän Pietarista Suomenlahteen johdettavia käsittelemättömiä jätevesiä noin kolmanneksella.

Järjestelmätoimitus on Artekukselle tärkeä päänavaus Venäjän markkinoilla. Yrityksen aiemmat toimitukset ovat tapahtuneet suomalaisten asiakkaitten kautta Venäjällä toimiviin tuotantolaitoksiin.

”Pietarin kaupungin vesilaitos on ensimmäinen suora venäläinen asiakkaamme ja hyvin tärkeä ”, Artekuksen toimitusjohtaja Jouko Kiiveri kiittelee sopimuksen referenssiarvoa.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.