Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Autokuljetukset pitivät idän maantietransiton kasvussa

(Compiler News - 21.11.2006) Venäjälle tai Venäjän kautta muihin IVY-maihin suuntautuneiden maantiekauttakuljetusten volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 12 prosenttia viimevuotista suuremmaksi, selviää Tullihallituksen kolmannen vuosineljänneksen transitokatsauksesta.

Kuljetusten kokonaismäärä nousi 783 000 tonniin. Maantietransitona kuljetettujen tavaroiden arvoksi Tullihallitus laskee lähes 6,5 miljardia euroa. Kuljetusten arvo on siten 11 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Transitokuljetusten kasvu johtui pääosin autojen transitoviennistä. Transitona kuljetettiin heinä-syyskuussa yli 144 000 autoa. Autotoimitusten volyymi nousi 218 000 tonniin eli yli 60 prosenttia suuremmaksi kuin viime vuoden heinä-syyskuussa.

Radio-, televisio- ja tietokonelaitteiden transitokuljetukset supistuivat yli neljänneksen volyymin jäädessä vajaaseen 24 000 tonniin. Yhtä jyrkässä laskussa oli myös kodinkoneiden transitovienti, joka jäi alle 18 000 tonnin. Muiden koneiden ja laitteiden kuljetukset sen sijaan lisääntyivät neljänneksen verran.

Metsäteollisuuden kuljetukset olivat kolmannella neljänneksellä 31 000 tonnia, mikä jäi 13 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yhteenlasketut kuljetukset olivat puolestaan kasvussa volyymin noustessa 26 000 tonniin. Elintarvikkeiden vienti maantietransitona lisääntyi sekin neljä prosenttia ja kohosi 59 000 tonniin.

Lähtötullipaikoista, eli toimipaikoista, joiden kautta transitokuljetukset saapuvat Suomeen, Kotkalla oli jo yli 40 prosentin osuus sekä kuljetuseristä että tonneista. Hangon osuus kuljetuseristä kohosi heinä-syyskuussa lähes neljänneksen ja osuus transitotonneista miltei viidenneksen. Haminalla ja Helsingillä oli kummallakin hieman yli 10 prosentin osuus niin kuljetuseristä kuin tonneistakin.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.