Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Evliltä Ukrainaan ja Kazakstaniin sijoittava rahasto

(Compiler News - 21.11.2006) Evli Pankki perustaa Evli New Republics -nimisen rahaston, joka sijoittaa varansa pääasiassa Kazakstanin ja Ukrainan kehittyville markkinoille. Rahasto etsii sijoitusmahdollisuuksia myös muista IVY-maista, Venäjä poislukien. Rahaston merkintä alkaa loppuvuonna.

Evli New Republics tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden osallistua IVY-maiden yrityssektoreiden kasvuun ja kehitykseen. Sijoituskohteina painotetaan maita, joiden talous ja pääomamarkkinat ovat pidemmälle kehittyneitä. Rahasto sijoittaakin aluksi erityisesti Kazakstaniin ja Ukrainaan, joiden poliittinen tilanne ja ennustettavuus ovat paremmat kuin muissa IVY-maissa.

Rahasto on tarkoitettu salkulleen korkeaa tuottoa hakeville, mutta samalla korkean riskitason hyväksyville pitkäjänteisille sijoittajille. Suositeltava sijoitusaika on vähintään viisi vuotta.

Rahaston riskiä pyritään pienentämään hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti ja toimialoittain. Rahasto keskittyy erityisesti metalliteollisuuteen, kaivosteollisuuteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Sitä hoitaa Evli Pankin baltialaisen tytäryhtiön Suprema Securitiesin Itä-Euroopan sijoitustiimi.

Kazakstanissa ja Ukrainassa on paljon hyödyntämättömiä luonnonvaroja, kuten öljyä, maakaasua, kultaa ja terästä. Kazakstan on kasvattanut talouttaan noin 10 prosentin vauhdilla koko 2000-luvun ajan. Ukraina on kiinnostava kohde sijoittajille jo senkin takia, että se on pääsemässä kauppajärjestö WTO:n jäseneksi. Teollisuustuotannon elpyminen ja viennin kasvu ovat kääntäneet myös Ukrainan talouden selvälle kasvu-uralle.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.