Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

L&T:n kierrätyslaitos käyttöön Riiassa

(Compiler News - 4.10.2006) Lassila & Tilanoja on ottanut käyttöönsä kierrätysmateriaalien tuotantolaitoksen Riiassa. Laitoksen tavoitteena on vähentää tuntuvasti Riian kaatopaikalle kuljetettavan jätteen määrää ja nostaa jätemateriaalien hyödyntämisastetta.

Uusi kierrätysmateriaalien tuotantolaitos muuttaa jätemateriaalien käsittelyn koneelliseksi, teolliseksi prosessiksi, jonka avulla on mahdollista moninkertaistaa käsiteltävän materiaalin määrää. L & T pystyykin jatkossa käsittelemään 40 000 tonnia enemmän jätemateriaaleja vuodessa.

Noin kaksi miljoonaa euroa maksanut Riian laitos edustaa viimeisintä tekniikkaa, jossa laatu, kustannustehokkuus, ympäristönäkökohdat ja työturvallisuus on huomioitu optimaalisella tavalla.

”Riian laitos nostaa merkittävästi jätemateriaalien käyttöastetta ja auttaa Latviaa pääsemään lähemmäksi EU-direktiivien vaatimustasoa” L & T:n toimitusjohtaja Jari Sarjo toteaa.

EU-direktiivin mukaan esimerkiksi pakkausjätteiden hyötykäyttöasteen pitää olla 50-66 prosenttia pakkausjätteiden kokonaispainosta. Latvia on vielä kaukana tästä tavoitteesta, eikä tilanne ole parantunut kahden viimeisen vuoden aikana.

”Toiminta-ajatuksemme mukaan jäte on raaka-ainetta, joka jalostetaan tuotantolaitoksessa uusioraaka-aineeksi. Pidemmällä tähtäimellä kysymys onkin materiaalikierrosta, ei jätehuolto-ongelman ratkaisemisesta” Jari Sarjo määrittelee.

Riian laitos vastaanottaa kaupan, teollisuuden ja kotitalouksien jätemateriaaleja. Prosessissa erotellaan toisistaan maa-ainekset, metallit, paperi, pahvi, PET-muovipullot sekä muovit.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.