Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Suomi haluaa parantaa vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten turvallisuuta EU:n ja Venäjän välillä

(Compiler News - 2.10.2006) Suomi haluaa, että Euroopan unionin ja Venäjän välisten vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten määräyksiä yhtenäistettäisiin. Näin varmistettaisiin logistisen ketjun toimivuus ja turvallisuus kuljetuksissa. Suomelle tämä on tärkeää, koska maidemme välillä kulkee suuri määrä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia.

Asia on esillä tänään Helsingissä alkaneessa vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten kansainvälisessä RID-kokouksessa. Kokouksessa käsitellään erityisesti säiliövaunujen uusia turvallisuutta parantavia ratkaisuja, kuten vaunun suistumisilmaisimia.

Suomi on tehnyt kokoukselle ehdotuksen erottaa myrkyllisiä kaasuja sisältävät säiliövaunut suojavaunuilla junan alku- ja loppupäästä sekä muista vaarallisista aineista. Suuronnettomuuden riski on suurin juuri myrkyllisten kaasujen kuljetuksissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön isännöimään kokoukseen osallistuu edustajia 25 maasta ja useista alaan liittyvistä organisaatioista. Kokoukseen osallistuu Suomen kutsusta ensimmäistä kertaa Venäjän viranomaisia ja asiantuntijoita. Myös EU:n komissio on tapaamisessa edustettuna.


Compiler News

Idänkaupan Vientipalvelut

Muut uutiset

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.